Tata Consultancy Services Sverige AB - Utblick: Digitalisering

Utblick: Digitalisering

Newsdesk 16/3 10:34

Digitaliseringen är den kraft som kanske snabbast driver förändring i dagens företag, samhällen och vardag. Utvecklingen går snabbt och det är svårt att veta var vi kommer att hamna. Detta nyhetsbrev är ett initiativ från oss på Tata Consultancy Services där vi delar utvalda insikter och försöker ge en bild av hur framtiden möjligen kommer att te sig.

Ovisshet inför framtiden driver behovet av att upptäcka och agera

Volatilitet och ovisshet är de främsta förändringspådrivarna i den digitala tidsåldern. Vi står inför stora utmaningar när de inarbetade strukturerna från den industriella tidsåldern kolliderar med den digitala tidsålderns nya krav. Den industriella ledarskapsstilen krockar med den digitala tidsålderns. Vi går från standardisering, specialisering, tydliga hierarkier och kontroll till gemenskap, frihet, flexibilitet, transparens och meritokrati. Vi lever inte längre under samma förutsättningar som under den industriella eran då processer var långsammare och mer förutsägbara. Dåtidens strukturer krävde inte samma planering som nu. Den digitala revolutionen har fört med sig osäkerhet och vi behöver hitta nya värdebaserade sätt att leda och kommunicera. 

Förläsaren och digitaliseringsveteranen Frank Diana berättar om förändring och anpassning i den digitala tidsåldern här.

Smarta hem låter äldre behålla sin självständighet

Smarta hem för äldre utvecklas nu på många håll i världen för att öka äldres självständighet. Att leva i ett ensamhushåll kan för många äldre medföra risker såsom social isolering och hälsoproblem. Bristfällig tillsyn och brist på personal inom äldrevården gör det svårt för äldre att få den sjukvård de behöver. Samtidigt är det viktigt för många att på äldre dar kunna behålla sin självständighet. iCityLab är ett forskningslabb etablerat i samarbete mellan Tata Consultancy Services och Singapore Management University, som fokuserar på att utveckla innovativa lösningar för smarta städer. iCityLabs har ett system som med hjälp av insamlade data från de äldres hem, upptäcker avvikelser. Om en person vistas på samma punkt i hemmet under en längre tid kan det exempelvis tyda på fallolycka, och systemet analyserar datan och skickar ut en varningssignal till en familjemedlem eller vårdgivare. Därtill har systemet även wearables som kontrollerar hjärtfrekvens, robotar som leder träningspass och ett uppkopplat medicinskåp som analyserar läkemedelsintaget. Vid avvikelser som kan tyda på olycka eller sjukdomsfall skickas signaler från systemet till angiven vårdgivare

Läs mer om uppkopplade hem här.

Digital omvandling krävs för att hänga med i den digitala konsumentekonomin

När samhället nu är på väg från internetekonomin till det vi kallar för den digitala konsumentekonomin får den enskilde individen och konsumenten allt större makt. Fem digitala fenomen: big data, artificiell intelligens, sociala medier, molntjänster och rörlighet kommer tillsammans att stärka konsumenternas makt mer än någonsin. När organisationer börjar inse att de digitala fenomenen inte bara innebär förbättringar i IT-system, utan faktiskt kan ge nya affärsmöjligheter, kan den digitala konsumentekonomin omvandla hela sektorer. Det är inte längre orimligt att anta att de unga konsumenterna aldrig har besökt ett bankkontor eller köpt en papperstidning. Traditionella företag kommer behöva jobba ännu hårdare för att nå den digitala generationen. Vinnarna i loppet är företagen som tar sig an de fem digitala krafterna för att omvandla sina verksamheter i grunden.

Läs mer om den digitala konsumentekonomin och digital omvandling här. 

För mer information, kontakta:

Mattias Af Geijerstam, 

Director of Communications, 

TCS, Nordic Region

Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status