Bridgestone Sweden AB - Va?rldspremia?r fo?r Bridgestone Noranza 001 ? sa?kert grepp i extrema fo?rha?llanden.

Va?rldspremia?r fo?r Bridgestone Noranza 001 ? sa?kert grepp i extrema fo?rha?llanden.

Newsdesk 30/3 09:44

Bridgestones mest avancerade dubbda?ck hittills ska sa?tta va?rldens sto?rsta da?cktillverkare pa? Sverigekartan. Nya Noranza, med maximalt isgrepp och enasta?ende bromskraft, lanserades i Vidsel utanfo?r Lulea? i mars.

Med nya, unika dubbar och ett fo?rba?ttrat grepp beskrivs Bridgestone Noranza som fo?retagets fra?msta vinterda?ck hittills fo?r nordiska fo?rha?llanden.

Bridgestone a?r ka?nda fo?r tekniska genombrott som banat va?g fo?r en o?kad sa?kerhet i trafiken. Noranza a?r utrustad med fo?ljande egenskaper:

- Bridgestone Noranza har en ny generation dubbar med en unik form som ger da?cket maximalt isgrepp och enasta?ende bromskraft pa? is. Dubbarnas placering och antal a?r optimerade fo?r ko?rsa?kerheten och en ny fo?rankring go?r att dubben sitter kvar la?ngre i da?cket. Na?got som ger da?cket sa?kra ko?regenskaper under hela sin livsla?ngd.

- Ett nytt da?ckmo?nster och en ny materialblandning ger fo?raren maximal drag- och bromsfo?rma?ga pa? sno?. Mjukare material har kombinerats med ett styvare mittomra?de pa? slitbanan fo?r ba?ttre stabilitet och ko?rrespons. Samtidigt har mo?nsterspa?ren blivit vidare fo?r att o?ka ma?ngden sno? da?cket kan greppa, fo?r att ge ba?ttre kontroll i fo?rha?llanden med djup sno?.

- Bridgestone Noranza a?r sa?rskilt utvecklad fo?r varierande nordiska vinterfo?rha?llanden och fo?r fo?rare som vill ko?ra sa?kert a?ven na?r det a?r riktigt halt. Fo?r att tillverka ett vinterda?ck som ska o?vertra?ffa ko?parnas fo?rva?ntningar pa? sa?kerhet och goda ko?regenskaper har det kra?vts a?r av utvecklingsarbete och avancerad teknik. Detta go?r Bridgestone Noranza till en av de mest spa?nnande produktlanseringarna i fo?retagets historia.

- Uto?ver dessa betydande innovationer har Bridgestone Noranza fo?rsetts med en smart slitageindikator som tydligt visar na?r det a?r dags att skaffa nya da?ck. Da?ck har ofta indikatorer som blir synliga na?r da?ckmo?nstret slitits till sa?kerhetsgra?nsen. Med en indikator som enkelt visar da?ckslitaget i procent hoppas Bridgestone att fler ska kontrollera sina da?ck oftare fo?r att minska antalet olyckor pa? vinterhalva?ret som a?r orsakade av sltina da?ck.

? Det finns inga kompromisser na?r det kommer till sa?kerhet, sa?ger fo?rsa?ljningschef Joachim Nilsson. Med ett innovativt da?ck som Bridgestone Noranza understryker vi hur dedikerade Bridgestone a?r na?r det ga?ller att att erbjuda ba?sta mo?jliga grepp a?ven i extrema fo?rha?llanden och i att fo?rba?ttra sa?kerheten pa? va?ra svenska va?gar.

En ny forskningsstudie som Ipsos genomfo?rt pa? uppdrag av Bridgestone i Sverige och Finland i Februari 2016 (1) visar att konsumenter ser de nordiska vinterfo?rha?llandena som unika da? is, slask och ishalka a?r vanligt fo?rekommande. Det a?r ocksa? ett ma?ste att da?ck designas och testas lokalt. Underso?kningen visar a?ven att dubbda?ck a?r de enda da?ck som anses ge ett riktigt grepp pa? is. Da?remot tycker konsumenterna att upplevelsen av att ko?ra med dubbda?ck kan bli bekva?mare och att greppet pa? bar asfalt kan fo?rba?ttras.

Da? ha?lften av alla trafikolyckor da?r ma?nniskor skadas eller omkommer sker pa? just is och sno? (2) a?r tiden inne att a?ndra tankesa?ttet ga?llande sa?kerhet pa? va?ra vinterva?gar. Bridgestone Noranza finns tillga?nglig fra?n slutet av augusti. Fo?r ytterligare information va?nligen kontakta Vanessa Pihlström eller Andreas Killander.

Om Bridgestone Swedish Proving Ground (SPG), Vidsel

Under 14-17 veckor varje a?r, under en period fra?n november till mars, testar ett internationellt team av ingenjo?rer, tekniker och fo?rare Bridgestones da?ck pa? en av europas mest avancerade testanla?ggningar I Vidsel utanfo?r Lulea?.

Anla?ggningen har utrymme och utrustning fo?r att genomfo?ra sa?va?l subjektiva som objektiva tester av da?ckens kvaliteter vilket ger fo?retagets ingenjo?rer va?rdefull data i produktutvecklingen. Sensorer ma?ter temperaturer och fo?rha?llanden i luft och pa? marken. Pa? tva? sno?-testbanor (1380 respektive 550 meter), en ho?gfartsbana, en isbana och en slinga med branta uppfo?rsbackar testas da?ckens prestanda pa? sno? och is. Fem sno?kanoner och ett vattensystem tillhandaha?ller konstgjord sno? vid behov. 

Källor

1 Ipsos Nordic Winter Research. Methodology: Bridgestone and Ipsos research study, February 2016. Survey involved 60 end users in 8 focus groups (Sweden & Finland). 

2 Accident Analysis and Prevention, Johan Strandrotha,e,?, Matteo Rizzi b,d, Maria Olaib, Anders Lie a,c, Claes Tingvall,e, 2012 ; Analysis of different types of winter tyres in rear-end injury crashes and fatal loss-of-control crashes with esc, J. Strandroth, M. Rizzi, M. Ohlin, J. Eriksson, A. Lie 


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status