Vagabond International AB - Vagabond stärker upp inom CSR

Vagabond stärker upp inom CSR

Newsdesk 6/7 09:43

Vagabond lyfter i sin rapport för 2015 fem identifierade fokusområden: materialval, kemikalier som används i tillverkningen, arbetsmiljö, produktlivcykeln samt utbildning/engagemang bland den egna personalen.

?När det gäller saker vi upptäcker och vill korrigera, är det viktigt att hjälpas åt. Den långsiktiga relationen där man bygger tillit och delar med sig av kunskap och erfarenhet är den allra bästa vägen att gå?, säger Anders Odén VD på Vagabond.

Bland fokusområden nämns åtagandet att inte enbart säkerställa att alla tillgängliga lagar och förordningar inom kemikalieanvändning följs, utan att även ligga i framkant med nya alternativa komponenter i tillverkningen. Detta inte minst för att underlätta för att i framtiden kunna uppnå full återvinning av skor, ett annat fokusområde. Parallellt med denna utveckling ligger vikten på att förlänga livslängden av skorna genom att både undvika allt onödigt spill i tillverkningen och att prova alternativa material till skinn.

?Vi lanserade under 2015 Vagabonds Non-animal kollektion, ett initiativ med avstamp ur ett klimatsmart perspektiv men som också tar hänsyn till en efterfrågan från veganer?, säger Marie Nilsson Peterzén, Creative Director och en av grundarna till Vagabond.

Vidare vad det gäller material håller all konventionell bomull på att ersättas med ekologisk GOTS certifierad bomull och målet är att nå 100% år 2017. Likaså är målet 100% icke kromgarvat läder på de skinnmaterial som används på foder och i inläggssulor.

Rapporten utgår från värdekedjan och dess olika aspekter social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

?Ett viktigt steg 2015 var att investera i resurser för att kunna jobba med kartläggning och uppföljning i fabrik. Viktiga verktyg är självklart uppförandekoden som består av tio punkter där arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga frågor ligger högst. Vid fabrikskontroller under 2015 har de vanligaste åtgärdspunkterna varit otillräcklig användning av personlig skyddsutrustning och svag kemikaliehantering. Företaget har också sett många förbättringar som gett fullgoda resultat vid revisioner?, avslutar Anders Odén. 


För mer information och fullständig rapport vänligen kontakta:

Ibeyostudio - Johanna Sörstrand,

Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

DMCA.com Protection Status