KMR - Vårdanalys: regeringens mångmiljardsatsningar på psykiatrin misslyckad

Vårdanalys: regeringens mångmiljardsatsningar på psykiatrin misslyckad

Newsdesk 15/1 20:05

Psykiatrin har med sina luddiga diagnoser sjukförklarat en stor del av samhället och handikappat miljontals människor med psykiatriska droger. Ingen blir frisk. Regeringens mångmiljardsatsningar på psykiatrin de senaste 20 åren har varit misslyckad. Pengarna har mer eller mindre förskingrats bort från patienterna. Nu vill man engagera hela samhället i detta svarta hål.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har följt upp och utvärderat regeringens satsningar på psykiatrin under åren 2012-2016 (PRIO), men även en belysning av statens psykiatrisatsningar mellan 1995 och 2012.

Under 20 år har regeringen satsat 16 miljarder kronor på olika projekt inom psykiatrin. Psykiatrin kostar samhället 70 miljarder varje år, varav 52 miljarder i direkta kostnader. Kostnaden för cancer är ungefär hälften så stora.

Man säger att man lyckats ?synliggöra situationen för personer med psykisk ohälsa? men samtidigt att det är oklart hur satsningarna påverkar patienten.?

Vårdanalys skriver i rapporten:

?Det övergripande syftet med satsningarna har varit att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa. Men det är ändå i stor utsträckning oklart hur satsningarna direkt har påverkat patienter och brukare, eftersom målen delvis har varit otydliga och svåra att följa upp. … Tidigare utvärderingar har inte heller fokuserat på effekterna av insatserna ur ett patientperspektiv utan snarare haft fokus på hur de statliga medlen har använts.?

Med tanke på att Anders Milton och ?rikspsykiatern? Ing-Marie Wieselgren varit del av utvärderingen och formuleringarna så är detta hårda ord från en myndighet. Wieselgren är ju annars psykiatrins första väktare och sticker upp för att försvara psykiatrin varhelst kritik uppstår.

Man är så gott som helt osäker på hur effekterna har påverkat patienterna. Och trots att man satsat 16 miljarder av skattepengarna så ?kvarstår stora utmaningar kring psykisk ohälsa?. Men inte bara det. Vårdanalys konstaterar att psykisk ohälsa ökar och ligger idag på förstaplats bland sjukskrivningar med 40 procent av de samlade sjukförsäkringskostnaderna.

Med andra ord tillfaller pengarna inte patienterna ? utan psykiatrin. Dessutom ökar den psykiska ohälsan i samhället trots alla satsningar. Blir det med andra ord värre med mer psykiatri?

Tidigare granskningar av regeringens satsningar på psykiatrin visar att regeringens satsningar på psykiatrin inte gör någon som helst nytta. Riksrevisionsverket skrev i sin rapport (Rar 2009:10) att ?analysen gav nedslående resultat, i synnerhet vad gäller bidragens spårbarhet och effekter? … att ?statliga resurstillskott … endast har marginell betydelse? och som en slutkläm ?Resultaten har också varit svåra att spåra?.

Redan 2007 då den första uppföljningen gjordes, fann man att av 700 miljoner satsade kronor på två år hade så gott som inga pengar kommit patienterna tillgodo.

Nu vill Vårdanalys med sin senaste rapport ?Psykisk hälsa ? ett gemensamt ansvar? ?involvera hela samhället i att förbättra den psykiska hälsan?. Kommuner, landsting, myndighet, skola, arbetsgivare och alla civila människor skall alltså nu engageras i psykisk ohälsa och störningar på grund av psykiatrins inkompetens.

Vi föreslår att man lägger ner psykiatrin ? det kan inte bli sämre.

http://www.vardanalys.se/Rapporter/2015/Psykisk-halsa---allas-ansvar/

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/12/16/oklar-effekt-av-psykiatrisatsningar/


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status