Valuation Företagsvärderingar - Värdebarometern 2015

Värdebarometern 2015

Newsdesk 4/11 16:00

Pressmeddelande

4 november 2016

Småföretagen i Södermanland ökar mest i värde

Sveriges små- och medelstora företag mår överlag bra och är väl rustade för framtiden. Så kan den fjärde upplagan av Valuations Värdebarometer sammanfattas. Undersökningen, som granskat årsboksluten på över 85 000 små- och medelstora företag visar att värdeökningen bland dessa företag var in snitt 7,1 procent under 2015 till totalt 6,4 miljarder kronor. Bland länen ligger Södermanlands län i topp med en värdetillväxt på 9,4 procent. Pajala är bästa kommun i landet med en ökning på hela 51,1 procent.

— I Stockholm med omnejd är värdeuppgången påtaglig och i Svealand är bilden generellt positiv säger Tomas Hjelström expert på företagsvärdering och chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB, som tagit fram Värdebarometern. Däremot är utvecklingen i Götaland svag och i Norrland mycket varierande.

— Det är värt att notera att utdelningarna ökar kraftigt med 8 procent, medan rörelseresultaten bara ökar med 2 procent. Vidare minskar investeringarna vilket kanske är ett tecken på att företagen känner en viss oro inför framtiden, fortsätter Tomas Hjelström.

Valuation har jämfört bokslut för små- och medelstora företag från den sista december 2014 med motsvarande bokslut ett år senare. Den genomsnittliga värdetillväxten i Sverige låg under 2015 på 7,1 procent. Pajala kommun i Norrbottens län toppar kommunlistan med en värdeökning bland små- och medelstora företag på hela 51,1 procent. Längst ner i listan ligger Valdemarsviks kommun i Östergötlands län, värdet på små- och medelstora företag minskade där med 33,9 procent.

Bland länen ligger Södermanlands län i topp med en värdetillväxt på 9,4 procent. Uppsala län och Kalmar län kommer två respektive trea. Bästa storstadslänet är Stockholm som är fyra på listan. Jämtlands län och Örebro län har den lägsta värdetillväxten. Örebro län var dessutom det enda länet där det samlade värdet för små- och medelstora företag minskade under 2015.

— Värdebarometern är en indikator på konjunkturen och gör det möjligt att studera hur småföretagsamheten i olika kommuner och regioner förändras över tid. Går de mindre företagen bra, går Sverige eller regionen bra. Det är i de mindre företagen många nya jobb skapas, säger chefsanalytiker Tomas Hjelström.

85 267 svenska aktiebolag med mellan 1 och 49 anställda och kalenderår som bokslutsperiod ingår i undersökningen. De har alla en nettoomsättning som överstiger 250 000 kronor men understiger 92 miljoner kronor (10 miljoner euro) samt minst tre bokslut registrerade hos Bolagsverket. Allt i överensstämmelse med EU-kommissionens definition för små- och medelstora företag (K 2003 1422).

Läs mer i den bifogade filen om hur Valuations Värdebarometer har tagits fram.

Se listan med Sveriges samtliga kommuner och län här.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Hjelström, chefsanalytiker, Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB, 070-324 99 93.

Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status