Valuation Företagsvärderingar - Värdebarometern 2015 Stockholms län

Värdebarometern 2015 Stockholms län

Newsdesk 4/11 16:00

Pressmeddelande

4 november 2016

Småföretagen i Stockholm värderas allt högre

Värdet på små- och medelstora företag i Stockholms län ökade under 2015 med 8,1 procent, visar Valuations Värdebarometer. Länet hamnar därmed på 4:e plats när värdetillväxten i de olika regionerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 7,1 procent under förra året till totalt 6,4 miljarder kronor.

— Resultaten visar att små- och medelstora företag mår bra i Stockholms län. Ökningen av det samlade värdet under 2015 kan ses som ett mått på länets framtida utvecklingsmöjligheter, säger Tomas Hjelström, chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB.

Valuations värdebarometer som presenteras för fjärde gången ? baseras på årsboksluten från totalt 85 267 svenska små- och medelstora företag. Undersökningen omfattar 25 642 aktiebolag i Stockholms län med mellan 1 och 49 anställda som har kalenderår som bokslutsperiod. Per den sista december 2014 värderades aktiebolagen till sammanlagt 204 563 miljoner kronor. Ett år senare, den sista december 2015, var aktiebolagen värda 221 234 miljoner kronor, en ökning med 8,1 procent.

— Värdebarometern är en indikator på konjunkturen och ger viktig information om tillståndet för Sveriges småföretag, både regionalt och på riksnivå. Går de mindre företagen bra, går regionen bra. Det är där de flesta nya jobb skapas säger chefsanalytiker Tomas Hjelström.

När samma undersökning genomfördes förra året hamnade Stockholms län på 10:e plats bland länen och klättrar nu alltså 6 placeringar. Högst har värdeförändringen varit i Södermanlands län, där den samlade värdeökningen uppgår till 9,4 procent. Lägst värdeutveckling under 2015 har Örebro Län haft. Där minskade småföretagens värde med sammanlagt 0,5 procent.

— I Stockholm med omnejd är värdeuppgången påtaglig och i Svealand är bilden generellt positiv säger Tomas Hjelström. Däremot är utvecklingen i Götaland svag och i Norrland mycket varierande. Det är också värt att notera att utdelningarna ökar kraftigt med 8 procent, medan rörelseresultaten bara ökar med 2 procent. Vidare minskar investeringarna vilket kanske är ett tecken på att företagen känner en viss oro inför framtiden avslutar Tomas Hjelström.

Läs mer i den bifogade filen om hur Valuations Värdebarometer har tagits fram.

Vi använder EU-kommissionens definition för små- och medelstora företag (K 2003 1422) dvs bolag med en nettoomsättning över 250 000 kronor men under 92 miljoner kronor (10 milj. euro) samt minst tre bokslut registrerade hos Bolagsverket.

Se listan med Sveriges samtliga kommuner och län här.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Hjelström, chefsanalytiker, Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB, 070-324 99 93.

Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status