Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB - Världens första jämställda fonder

Världens första jämställda fonder

Newsdesk 29/11 14:08

Nu lanseras Sveriges och världens första fonder som på ett konkret och objektivt mätbart sätt förenar krav på bra avkastning och jämställda styrelser. Det handlar om tre rena aktiefonder med olika geografisk inriktning. Jämställda Bolag Sverige, Jämställda Bolag Europa och Jämställda Bolag Global.

Fonderna investerar enbart i bolag som har en jämställd styrelse. Anledningen är enkel, jämställda bolag presterar bättre än sina konkurrenter.
Forskningen pekar på att en diversifierad styrelsesammansättning får positiva effekter för hela bolaget, och skapar ett mer välgrundat och hållbart beslutsfattande, som i sin tur leder till att bolaget presterar betydligt bättre än bolag som har en homogen styrelse. Jämställda bolag visar större lönsamhet, högre utdelningar och detta trots ett lägre risktagande.

Idén till Jämställda Fonder kom när vi funderade på nästa tillväxtfas för bolaget. Vi behövde utöka styrelsen för att få in få in personer med andra infallsvinklar, perspektiv, värderingar och kompetenser. Då styrelsen tidigare helt bestod av män med snarlik bakgrund och erfarenhet var den självklara tanken tidigt att få in kvinnor i styrelsen.
Efter en hel del research om styrelsesammansättning var vi övertygade om vi tänkt rätt. Vi behövde kvinnor i styrelsen för att få en bredare syn på verksamheten, ta bättre beslut och för att spegla samhället och de sparare och konsumenter vi vill skapa produkter för. ?Om vi behöver göra så här, behöver inte alla bolag tänka så?? Idén till Jämställda Fonder var född!

Fonderna riktar sig både till privata investerare och till institutionella investerare


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status