Handelshögskolan i Stockholm - Överraskande resultat i ny studie av storföretagens ägarstyrning

Överraskande resultat i ny studie av storföretagens ägarstyrning

Newsdesk 7/6 13:36

Hur fungerar bolagsstyrningen i praktiken i Sverige och i övriga Norden? Sven-Erik Sjöstrand, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, publicerar imorgon tillsammans med kollegor från Danmark, Finland, Island och Norge en bok om hur bolagsstyrningen faktiskt går till i de nordiska länderna. I boken redovisas resultaten från en helt unik forskningsstudie av ägarstyrningen i 36 storföretag.

Sven-Erik Sjöstrand och hans kollegor har nått överraskande resultat rörande hur bolagsstyrningen i själva verket utövas i Norden. Studien bygger på 225 djupintervjuer och en genomgång av mer än 1000 styrelseärenden.

Författarna konstaterar att det trots lagstiftning och uppförandekoder utövas bolagsstyrning på väldigt olika sätt mellan bolag och i respektive nordiskt land. I denna mångfald finns många arbetssätt som utmärker sig i förhållande till rådande regleringar, även om de fungerar alldeles utmärkt för de enskilda företagen. I studien varnas för framtida försök att hantera denna ?kreativa vildvuxenhet? med ytterligare regleringar.

Resultaten visar också att uppförandekoderna i de flesta nordiska länder spelar en begränsad roll. Likriktningen som eftersträvas blir ett problem för en del företag och sanktionerna är svaga. Det resulterar i att man låtsas följa, eller kringgår koden på olika sätt. En förklaring till att detta är möjligt är bl a det stora inslaget av kontrollägare i det nordiska näringslivet.

Studien varnar också för att det stora inslaget av kontrollägande i nordiska företag riskerar att reduceras framöver, vilket nödvändiggör revideringar av den nordiska modellen för bolagsstyrning. Författarna reflekterar också kring framtida villkor och alternativ både vad gäller bolagsägandet och bolagsstyrningen.

De nya forskningsresultaten diskuteras vid ett seminarium i Handelshögskolans aula onsdag 8 juni kl 16-17.30 där Leif Johansson (Astra Zeneca, Ericsson), Carl Bennett (Getinge) och Gunnar Brock (Stora Enso) medverkar som särskilda kommentatorer och utfrågare.

För mer information och anmälan till seminariet, vänligen kontakta:

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Stora Enso Getinge Ericsson

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status