Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer kontorsfastighet i Umeå för 300 mkr

0
388
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar fastigheten Höder 7 i Umeå för 300 mkr, vilket är i linje med senaste externvärderingen. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 10 500 kvm. Total hyresintäkt för 2022 uppgår till 18 870 tkr.

”SBB avyttrar icke-kärninnehav i linje med vår strategi att renodla vårt fastighetsbestånd och ytterligare stärka vår balansräkning” kommenterar Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affären är signerad och frånträde sker 1 september 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, oscar@sbbnorden.se
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleEinar Mattsson bygger attraktiva bostäder i life science-miljö tillsammans med Castellum
Next articleSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar fastigheter i Borås och Kalmar till sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 233 mkr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here