Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB slutför andra tillträdet med Brookfield och erhåller 2,1 mdkr kontant

0
837
Den 30 november 2022 kommunicerade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) en ovillkorad försäljning avseende en andel om 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 mdkr med tilläggsköpeskillingar om upp till ytterligare 1,2 mdkr.

Affären genomförs i tre delar där den första delen genomfördes den 18 januari 2023, varigenom SBB erhöll 6,6 mdkr i kontant betalning. Den andra delen av affären genomfördes idag och SBB erhöll ytterligare 2,1 mdkr i kontant betalning. Försäljningslikviden kommer att användas till att minska bolagets skuldsättning.

Den resterande betalningen från Brookfield kommer att ske efter att SBB:s interna omstrukturering av fastigheter med ett värde om 1,7 mdkr har slutförts. SBB förväntar sig att den interna omstruktureringen är klar innan sommaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se  

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous article”Jag går helhjärtat in i det jag håller på med” — fredagsporträttet med Johan Svenningsson
Next articleUnibet och Svensk Elitfotboll inför Publikstödet – delar ut 20 miljoner till Allsvenskan och Superettan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here