Samhällskostnaderna för bilbrott slår rekord

0
344

Trenden är fortsatt att antalet bilstölder minskar, men att samhällskostnaderna ökar.

Nya siffror från försäkringsbranschen visar att bilbrottsåret 2022 återigen slog rekord i utbetalda ersättningar för motorfordonsförsäkringar (stöld och inbrott), med 1 044 940 691 kronor. För personbilar (privatägda och företagsägda) var summan 711 110 671 kronor. Det är den högsta summan hittills, enligt statistik från Svensk Försäkring.

Det är bland annat de tekniskt avancerade bilarna med dyra högteknologiska reservdelar som ökar kostnaderna, men också den fortsatt skyhöga stöldfrekvensen av katalysatorer.

De senaste fyra åren har antalet katalysatorstölder ökat med över 10 000 procent. Katalysatorerna är stöldbegärliga för att de innehåller ädelmetaller som säljs dyrt på svarta marknaden.

– Vi har efter en tid av oroligheter i världen sett att priserna har gått upp på reparationer och på reservdelar. Samtidigt ser vi att det är brist på många reservdelar, som katalysatorer. Detta i sig leder till ökad brottslighet, säger Ann Hassel Tano, på If.

”Ligorna härjar fritt”

Men det stora problemet är hur enkelt det är för kriminella att komma undan med de här brotten i Sverige, enligt If.

– Sverige har etablerats som en attraktiv marknad för de internationella brottsnätverken. De kan i stort sett härja fritt och lämna landet med stöldgods. 90 procent av allt stöldgods lämnar Sverige och går österut. Detta måste få ett stopp, säger Ann Hassel Tano.

Den samlade analysen i Ifs Bilbrottsbarometer är att gränsarbetet i Sverige måste
förstärkas kraftigt för att brottsligheten ska minska.

– Nu krävs politiska beslut och en skärpning av lagen. Ett första steg är att kriminalisera utförsel av stöldgods och att utöka gränsmyndigheternas samordning för att sätta stopp för denna brottslighet. Både Polisen och Tullen behöver få fler resurser och ett utökat mandat, säger Ann Hassel Tano, på If.

If: Fyra prioriterade åtgärder för att stärka Sveriges gränser

Kriminalisera utförsel av stöldgods och inför systematiska kontroller.

Utöka gränsmyndigheternas samordning och gemensamma insatser

Utvisa återkommande brottslingar med förbud att återvända

Ge Tullen och Polisen möjligheter att använda modern teknik som rutin

Fler slutsatser i Bilbrottsbarometern 2023:

• Antalet bilbrott minskar över tid men stölderna blir alltmer högteknologiska och inriktade på avancerade och dyra reservdelar. Under året ökade samhällskostnaderna kopplat till fyra särskilt utsatta bildelar; strålkastare, navigationssystem, airbags/rattar samt katalysatorer.

• Drygt var fjärde bil – 26 procent, eller cirka 1 500 bilar – av de som efterlystes under året återfanns inte. Det var framför allt dyrare bilmodeller som försvann.

• Under året kom signaler om att internationella nätverk börjat samverka med de svenska kriminella gängen. Utländska nätverk samarbetar med så kallade ankarpersoner och ankarplatser i Sverige.

• Trots att elbilar blir allt vanligare är de fortfarande relativt förskonade från brott. Stöder av såväl reservdelar som hela fordon är sällsynt.

• I juli 2021 fick Tullen utökade befogenheter vid gränsen när det gäller utförsel av gods, men enligt experter har det inte påverkat brottsligheten. Det beror på att myndigheten inte tillåts leta efter stöldgods på eget initiativ. Tullkontroll görs idag nästan uteslutande för inkommande gods – inte utgående gods.

• Ifs undersökning Svenskarna och bilbrott visar att många svenskar inte skyddar sig mot bilbrott – trots oro för konsekvenser. En tredjedel av bilförarna (35 %) skulle bara klara sig högst tre dagar utan bil innan det skulle innebära stora negativa konsekvenser i vardagen. 55 procent skulle klara sig högst en vecka.

Läs hela rapporten här: bilbrottsbarometer-2023.pdf (if.se)
Läs mer: Så skyddar du dig från bilbrott: Bilinbrott och bilstöld – så håller du biltjuven borta | If

Source link

Previous articleThunderful Group AB publicerar årsredovisning 2022
Next articleEinar Mattssons hyresgäster tycker till om sitt boende

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here