SOS för SAS

0
8275

Under coronatider är flygbolagen uppenbara förlorare. Inte för att de har misskött sig, utan snarare på grund av nödvändiga myndighetsbeslut som har fattats under rådande omständigheter med syfte att skydda människor från viruset covid-19. I detta läge befinner sig SAS under djup kris men frågan är vem som ska, kan, vill och bör rädda SAS? Vad säger storägare som Wallenberg, och varför är det så stor skillnad på de nordiska staternas förhållningssätt till SAS? Och hur kommer SAS att se ut efter corona? Affärsvärldens reporter Annelie Östlund har fördjupat sig i ämnet, och analyserar problemen med potentiell räddningsplanka som ännu inte är på plats.

Previous articleLicensbeslut 4 juni
Next articleRemissvar över promemoria – Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19