SBB fortsätter att öka fokus på samhällsfastigheter – utvärderar förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter

0
469
SBB fortsätter att öka fokus på samhällsfastigheter – utvärderar förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter
SBB fortsätter att öka fokus på samhällsfastigheter – utvärderar förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter
Styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har beslutat att utvärdera förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter. Sveafastigheter kommer inför noteringen att äga bostadsfastigheter i direktägda bolag, joint ventures samt noterade aktier för totalt cirka 15 miljarder kronor. Av detta motsvarar SBB:s substans cirka 8 miljarder kronor. I samband med en sådan notering avser SBB att avyttra omkring 70 procent av aktierna i bolaget. Styrelsen bedömer att noteringen av Sveafastigheter kommer att möjliggöra ökat aktieägarvärde genom fortsatt fokusering och specialisering. Vidare bedöms likviden möjliggöra en minskad skuldsättning och därmed ytterligare förstärka bolagets finansiella ställning.

”SBB har under den senaste tiden upplevt stort intresse från internationella investerare för Sveafastigheter och deras bostadsutvecklingsverksamhet i Stockholmsregionen samt starka engagemang i hållbarhetsfrågorna. Genom transaktionen renodlas SBB:s verksamhet ytterligare med ett än tydligare fokus på samhällsfastigheter”, säger Ilija Batljan VD och grundare av SBB.

SBB ska fortsätta bygga på visionen om att bygga det bästa europeiska fastighetsbolaget för social infrastruktur inom områden som utbildning, äldreboenden och LSS-boenden. Utöver samhällsfastigheterna har SBB under åren även byggt upp en attraktiv kompletterande portfölj med hyresrätter samt en portfölj med utvecklingsfastigheter och intressebolag.

Sveafastigheter kommer att inneha 5 000 lägenheter. Utöver detta innehar Sveafastigheter även en stor byggrättsportfölj för över 4 900 lägenheter samt kommer kontrollera 25 procent av Heba Fastighets AB, som vid utgången av 2022 ägde fastigheter för 15,7 miljarder kronor.

Sveafastigheters förvaltningsportfölj är till 100 procent fokuserad till Stockholm-Mälardalenregionen. Ett stort och långsiktigt fokus på hållbarhet finns inom organisationen och samtliga fastigheter som byggs, uppförs så att dem minst uppnår klassificeringen Miljöbyggnad Silver. Utöver detta har Sveafastigheter vunnit flera utmärkelser avseende arkitektur, hållbarhet och nöjda hyresgäster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se 

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 07.00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleNu går vinnarfavoriten in i tävlingen
Next articleSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2022: Kärnverksamheten fortsätter att leverera

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here