SBB offentliggör anmälan av konvertering av SBB:s efterställda tvingande konvertibler med ett nominellt belopp om 2 miljoner kr till aktier

0
419
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggör att ytterligare konvertibelinnehavare av efterställda tvingande konvertibler som emitterades under 2021 med ett nominellt belopp om totalt 2,75 mdkr som förfaller 2023 (”Konvertiblerna”) har anmälts för konvertering till Stam B-aktier. Konvertibler med ett nominellt belopp om totalt 2 miljoner kr har av konvertibelinnehavare anmälts för konvertering till Stam B-aktier.

Genom konverteringen ökar antalet Stam B-aktier med 84 636, antalet röster med 8 463,60 och aktiekapitalet med 8 463,60 kr.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, ir@sbbnorden.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2023 kl. 11:15 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleBLICK Global Group AB (publ) : Genomför en strategisk översyn.
Next articleStyrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om att senarelägga avstämningsdagar för utdelning

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here