SBB slutför första tillträdet avseende portfölj inom social infrastruktur för utbildning med Brookfield och erhåller 6,6 mdkr i kontant betalning

0
399
30 november 2022 kommunicerade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) en ovillkorad försäljning avseende en andel om 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 mdkr med tilläggsköpeskillingar om upp till ytterligare 1,2 mdkr.

Affären genomförs i två delar där den första delen genomfördes idag, 18 januari 2023, varigenom SBB erhöll 6,6 mdkr i kontant betalning. Parternas ambition är att tillträda del två den 28 februari 2023, dock senast under det andra kvartalet 2023. Försäljningslikviden används till att minska skuldsättning. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleViaplay Select comes to Canada with Crave
Next articleWicket Gaming meddelar att teckningsperioden samt handel med uniträtter och BTU i företrädesemissionen senareläggs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here