SBB tar in Industricentralen som 49 procent delägare i ett dotterbolag som kommer att äga ca 38,6 miljoner Heba B-aktier – Industricentralen betalar 680 mkr för aktierna

0
541
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) säljer in 38 548 723 aktier i Heba till ett nybildat bolag med Industricentralen som delägare till 49 procent. Priset på aktierna sätts till 36 kr/aktie vilket är 14,3 procent högre än vid tredje kvartalets utgång. För 49 procent av aktierna i bolaget betalar Industricentralen 680 mkr. Under vissa förutsättningar kopplat till kursutveckling i Heba kan SBB erhålla tilläggsköpeskilling.

”SBB har stort fokus på att minska sin exponering mot intressebolag (inkluderat TRS – total return swaps) för att fokusera på helägda och konsoliderade innehav. Vi tycker det känns bra att äga Heba tillsammans med Industricentralen och ser fram emot ytterligare samarbete”, säger Ilija Batljan, VD och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleVALBEREDNINGEN FÖRESLÅR OMVAL AV SAMTLIGA STYRELSELEDAMÖTER I BETSSON AB
Next articleFortnox lanserar koncernrapportering 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here