Allabolag.se
Einar Mattsson Fastighetsförvaltning förvaltar i dagsläget drygt 14 000 lägenheter åt olika fastighetsägare i Stockholm. Den senaste NKI-undersökningen visar på nöjda kunder och bekräftar att fastighetsägarna efterfrågar Einar Mattssons kompetens för en hållbar förvaltningUndersökningen visar att hyresrättsägarna som besvarat enkäten är mycket benägna att rekommendera Einar Mattsson som förvaltare...
Grundförstärkt malmgård som vilar  Hovings Malmgård är nu grundförstärkt. Det var ett omfattande arbete. Nu behöver huset vila i två år innan vi kan påbörja en varsam renovering av utsidan somutförs i samråd med antikvarier och självklart med våra arkitekter.    Industribetonad plats med många årsringar   Hovings Malmgård står på en plats som...
Stockholm, Sverige – En extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ) (ONCO) hölls fredagen den 23 september 2022. Vid extra bolagsstämman fattades huvudsakligen följande beslut. ...
Vilken roll har du inom koncernen idag?– Jag är projektchef för ROT, renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det betyder att jag ansvarar för våra ROT-projekt och är också chef för de platschefer som är på plats vid de olika renoveringarna vi har igång just nu. Vad har du gjort tidigare?– Nu senast kom...
STOCKHOLM — 23 september 2022 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag...
En dag varje år får medarbetarna på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning byta roll och lära av varandra. ”Det här är en viktig dag för att vi ska utveckla vår kompetens och öka vårt samarbete. Det är grunden för att vi ska kunna ge kunderna en bra leverans”, sade vd Magnus...
Sömn är viktig för hälsan och ökar vår motståndskraft. För att få en bild av hur utbredda sömnsvårigheterna är i landet har försäkringsbolaget If gått igenom statistik från Socialstyrelsen. Det visar sig att förskrivningen till ungdomar mångdubblats på tio år.Försäkringsbolaget If har i rapporten Hälsobarometern tittat närmare på svenskarnas...
STOCKHOLM — 20 september 2022 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag...