Allabolag.se
Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat...
Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat...
Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat...
Arbetet med att säkerställa en sund och säker spelmarknad och bekämpningen av olagligt spel är av högsta prioritet för Spelinspektionen. Vid årsskiftet infördes flera skärpningar av Spelinspektionens befogenheter och ännu fler införs vid kommande halvårsskifte. Som ett led i arbetet ger nu Regeringen även Spelinspektionen och Finansinspektionen i uppdrag...
Spelinspektionen skickade i september 2022 ut en remiss för ändringsföreskrift för Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar (LIFS 2018:2). Denna kommer skickas på omremiss, vilket bedöms kunna ske tidigast hösten 2023. Anledningen är att Spelinspektionen vill göra vissa ändring och även invänta regeringens arbete med ändringar i spellagen (2018:1138). Enligt...
Två månader kvar innan det krävs tillstånd Nu är det två månader kvar till dess att kravet på tillstånd för spelprogramvara införs den 1 juli. Det är därför hög tid för aktörer som hanterar spelprogramvara att skicka in sin ansökan om tillstånd nu, för att hinna få sin ansökan prövad...
Spelinspektionen anser att Hillside (Gaming) och Hillside (Sports) inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda spelare mot överdrivet spelande. De har inte hjälpt spelare att minska sitt spelande när det har funnits anledning till det. Bland annat har de erbjudit sina kunder att spela utan att ange insättningsgränser...
Betfair International plc (Betfair) har vid flera tillfällen erbjudit vadhållning på U21 Allsvenskan till svenska kunder, vilket inte är tillåtet. Vadhållning på fotboll i det svenska seriesystemet får bara erbjudas på de fyra högsta serienivåerna enligt föreskrift SIFS 2020:2. Spelinspektionen anser att överträdelsen är allvarlig och har skett systematiskt. Att...
Spelinspektionen gav tillsammans med samverkande myndigheter, branschorganisationer och andra parter en bred inblick i aktuella frågor inom spelområdet, som spelansvar, matchfixning, penningtvätt, olagligt spel, domstolspraxis och kommande licensprövning. Direktör Anders Dorph från danska Spillemyndigheden delad med sig av erfarenheter under de tio år som gått sedan Danmark omreglerade sin...
En resursförstärkning kommer Spelinspektionen tillhanda efter förslag som överlämnas till riksdagen i vårändringsbudgeten. - Vi välkomnar dessa extra medel som möjliggör ytterligare förstärkta åtgärder i bekämpningen av olicensierat spel, penningtvätt och matchfixning, säger generaldirektör Camilla Rosenberg. Redan planerade aktiviteter kan till exempel utökas genom att tillföra ytterligare personella resurser. Utöver det...