Spiffbet publicerar årsredovisning för 2022

0
617  • Spiffbet AB publicerar idag årsredovisning för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 
  • På grund av justeringar som gjorts i samband med den årliga revisionen återfinns vissa avvikelser gentemot den bokslutskommuniké som offentliggjordes 23 februari 2022

Spiffbet AB publicerar idag årsredovisning för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. Årsredovisningen finns i sin helhet tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida: www.spiffbet.se/arsredovisningar/

I samband med den årliga revisionen har en justering gjorts, vilken medför en avvikelse mot den bokslutskommuniké som offentliggjordes den 23 februari 2022. Justeringen berör en  omklassificering av lån från aktieägare från långfristig till kortfristig skuld. Vid årets utgång uppgår de kortfristiga skulderna till 47 117 TSEK (jfr 13 481 TSEK i bokslutskommunikén) samt de långfristiga skulderna uppgår till 0 TSEK (jfr 44 495 TSEK i bokslutskommunikén).För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino samt spelproduktion och företagstjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleKindred inleder översyn av strategiska alternativ
Next articleFortsatt värdeskapande genom byggrättsutveckling – klart med 12 000 kvm nya byggrätter för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here