Starbreeze delårsrapport januari-mars 2023

0
152
Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 26,7 MSEK (23,5). PAYDAY stod för 26,4 MSEK (23,3).
  • EBITDA* uppgick till 4,1 MSEK (4,6).
  • Av- och nedskrivningar uppgick till 15,6 MSEK (14,5).
  • Resultat före skatt uppgick till -24,7 MSEK (-23,8).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,03 SEK (-0,03).
  • Från och med januari erhåller Starbreeze en högre andel av PAYDAY 2 intäkterna för basspel och tilläggspaket (DLC) från Steam, 80% jämfört med tidigare 75%.
  • Den 16 februari meddelades att Starbreeze inlett ett partnerskap med Stockholm Syndrome för att expandera PAYDAY-universumet till nya medier.
  • Den 22 februari släpptes The Hostile Takeover Heist för PAYDAY 2, som en del av kampanjen Hostile Takover.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Den 28 april beslutade Starbreeze om en företrädesemission om 450 MSEK för att accelerera tillväxtinitiativ och stärka balansräkningen samt offentliggjorde preliminär finansiell information för det första kvartalet 2023.

VD-kommentar

PAYDAY™ 3 lanseras 2023 och vi säkrar finansiering för kommande projekt

Vi har de senaste åren arbetat efter en tydlig strategi, med målet att bygga ett starkt och diversifierat Starbreeze med en bred och stabil affärsmodell som bygger på  flera intäkts-genererande produkter. Som ett led i det offentliggjorde vi nyligen en företrädesemission, som syftar till att accelerera den antagna strategin. Vi ska fortsätta med det vi är bäst på; kooperativa multiplayerspel med en Games as a Service-modell och stark koppling till vår community och bygga vidare på den unika kompetens och erfarenhet vi besitter. Emissionen är på högst SEK 450 miljoner, garanterad till SEK 250 miljoner av storägare och garanter. SEK 300 miljoner är avsedda för spelutveckling och tillväxtinitiativ. Med emissionslikviden tillsammans med intäkterna från PAYDAY 3 kan vi finansiera de spel vi planerar släppa under perioden 2025 och 2027, fortsätta utvecklingen av PAYDAY som franchise och fortsätta utvecklingen av nya egna IP:n. Vi kommer även bygga upp vår förläggarverksamhet för att förlägga våra egna, såväl som andras, spel – ett stort kliv uppåt i värdekedjan för oss som spelutvecklare.

SEK 150 miljoner kommer att gå till att stärka vår balansräkning genom skuldåterbetalning samtidigt som vår ägare Digital Bros åtagit sig att konvertera sitt konvertibellån om cirka SEK 215 miljoner till B-aktier. Sammantaget löser vi därmed skuldåtaganden om nära SEK 400 miljoner. Efter emissionens genomförande kommer Starbreeze ha en stark nettokassa, mycket begränsad skuldsättning och vara väl rustat för att leverera enligt vår strategi. 

PAYDAY 3 – KAMPANJSTART I SOMMAR

2023 är året för PAYDAY. Förberedelserna inför lanseringen av PAYDAY 3 fortsätter med ständigt ökande intensitet. I sommar går startskottet för vår marknadsföringskampanj för att skapa största möjliga avtryck inför spelsläppet. Under april initierade vi vår så kallade överflyttningsstrategi. Det innebär att vi inne i själva spelet PAYDAY 2 släpper ledtrådar till hur berättelsen om våra heisters kommer fortsätta i PAYDAY 3. Det är ett viktigt steg inte bara för att binda ihop storyn mellan spelen utan också att bygga förväntningar från spelarbasen. Jag, precis som hela Starbreeze, ser fram emot att visa upp vad vi ägnat de senaste åren åt. Utöver utveckling, som pågår fram till målsnöret, så arbetar vi också intensivt med de steg som krävs för att lansera simultant på PC och konsol samt planeringen för det DLC-innehåll till PAYDAY 3 som skall lanseras med jämna mellanrum under spelets livstid. Vi är också otroligt stolta över att det redan idag är fler än en miljon medlemmar på Steam som lagt till spelet på sina önskelistor.

RESULTAT

Omsättningen för kvartalet ökade med 14 procent jämfört med samma kvartal föregående år, den underliggande försäljningen på Steam i amerikanska dollar ökade med 8 procent. Resultatet minskade något då vi investerade mer i marknadsföring och har rekryterat fler nyckelpersoner till vårt team.

PAYDAY 2

Förväntan kring vårt kommande spelsläpp bottnar i det vi åstadkommit med PAYDAY 2, både historiskt och i närtid. Under årets första kvartal levererade teamet ytterligare tre DLCs till PAYDAY 2 och vi följer vår strategi med frekventa innehålls-, expansions- och tilläggspaket till våra spel. Det är, och kommer fortsätta vara, nyckeln till att öka spelens livstidsvärde, för spelare såväl som för Starbreeze.

Under kvartalet uppgick vår MAU som högst till 907 808 spelare. Vårt community på Steam fortsätter att växa, och inte minst växer antalet medlemmar på vår egen portal, Starbreeze Nebula. Att driva vår egen portal är en nyckel för oss framåt för att möjliggöra adderad funktionalitet i våra spel och att själva äga den täta dialog som vi har med vårt community. 

Vi bygger ett Starbreeze för framtiden. Genom att bredda vår portfölj av spel baserade på fler IP:n, vår publik och våra intäktsströmmar. Vi befinner oss i en nisch där vi är branschledande med unik kompetens, erfarenhet och passion som vår hävstång framåt. Starbreeze ska fortsätta växa, och fortsätta leverera upplevelser i världsklass. Mer Starbreeze, till fler.

TOBIAS SJÖGREN, VD

Webbsändning
Tid: måndag, 8 maj, kl. 10.00
Deltagande: För att ansluta till presentationen – klicka här.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Sjögren, VD
Mats Juhl, CFO
Tel: +46 0(8) – 209 229
E-post: ir@starbreeze.com

Om Starbreeze
Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök www.starbreeze.com.Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2023 kl. 07.30 CEST.

Taggar:Se aktuell börskurs för Starbreeze aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous articleIfs hållbarhetsrapport lyfter det viktiga skadeförebyggande försäkringsarbetet
Next articleWicket Gaming publicerar Årsredovisning 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here