Styrelse och ledning i CTEK har givits möjlighet att sälja teckningsrätter för att finansiera teckning av aktier i Bolagets företrädesemission

0
418
Den 8 februari 2023 offentliggjorde CTEK AB (publ) (”CTEK” eller ”Bolaget”) att styrelsen, under förutsättning av godkännande från extra bolagstämman som hölls den 3 mars 2023, beslutat om en företrädesemission om cirka 350 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Vidare offentliggjordes villkoren för Företrädesemissionen av CTEK den 27 februari 2023.

I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen ingick Bolagets styrelse och ledning ett åtagande gentemot Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) (de ”Finansiella Rådgivarna”), som agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Företrädesemissionen, att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier eller andra värdepapper i Bolaget under en period fram till och med 90 kalenderdagar efter genomförandet av Företrädesemissionen (”Lock up-åtagandet”).

De Finansiella Rådgivarna har medgett undantag från Lock up-åtagandet i syfte att möjliggöra för medlemmar av CTEKs styrelse och ledning att sälja teckningsrätter för att finansiera teckning av aktier i Företrädesemissionen. Det medgivna undantaget gäller enbart för detta syfte, innebärandes att den fulla likviden som erhålls genom försäljningen måste användas för att teckna aktier i Företrädesemissionen, och Lock up-åtagandet gäller således fortsatt i övriga delar.

Medlemmar av CTEKs styrelse och ledning har indikerat till Bolaget att man totalt avser teckna cirka 500 000 aktier i Företrädesemissionen, vilket motsvarar deras pro rata-andel i Företrädesemissionen efter försäljningen av teckningsrätter.

Handeln i teckningsrätter pågår till och med den 21 mars 2023.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2023 klockan 16:00 CET.För mer information, vänligen kontakta:

Ola Carlsson, tillförordnad VD och Koncernchef

Email: ola.carlsson@ctek.com

Niklas Alm, Investor Relations

Tel: +46 708 24 40 88

Email: niklas.alm@ctek.com

Om CTEK

CTEK är den ledande globala leverantören av batteriladdare för olika fordon inom premiumsegmentet och en av Sveriges största leverantörer av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter bolaget proaktivt nya kundbehov genom att utveckla produkterbjudandet och verksamheten kontinuerligt. CTEK har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder CTEK produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, laddpunktsoperatörer samt fastighetsägare.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleNu släpper Klarna världens första utvärdering av elektronikvarumärkens miljöprestationer med Clarity AI
Next articleSpiffbet kallar till extra bolagsstämma för beslut om kvittningsemission och företrädesemission

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here