Styrelsen för Evolution AB (publ) har beslutat om förvärv av egna aktier

0
733Styrelsen för Evolution AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021 beslutat att bolaget ska förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med förvärv av egna aktier ska vara att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Villkor för förvärv av egna aktier

Enligt styrelsens beslut ska bolagets förvärv av egna aktier ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och följande villkor.

  • Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022.
  • Det maximala beloppet för vilket aktier får återköpas får inte överstiga 200 miljoner euro.
  • Förvärv ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien på Nasdaq Stockholm.
  • Förvärvade aktier ska betalas kontant.

Totalt antal aktier i bolaget och bolagets innehav av egna aktier

I enlighet med det bemyndigande som gavs vid årsstämman 2021 ska bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle uppgå till mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget. I dag uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 215 111 115 aktier. Bolaget innehar idag inga egna aktier vilket innebär att maximalt 21 511 111 aktier kan återköpas med stöd av bemyndigandet.

Anmälan av genomförda förvärv av egna aktier

Genomförda förvärv av egna aktier kommer att anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar samt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com.

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2021 kl. 08.50 CET.
Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 500 operatörer som kunder. Koncernen har drygt 12 000 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleCTEK FÖRSTÄRKER EXECUTIVE MANAGEMENT MED HEAD OF ESG
Next articleKindred stödjer kampanjen "Racing is Everyone's Sport"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here