Utemiljöns betydelse för trivsel och trygghet hos Einar Mattsson

0
404

Kan utemiljön bidra till ökad trygghet i bostadsområden utöver sådant som att skapa siktlinjer, motverka mörka hörn och se till att miljön är hel och ren?

– Jag kan tycka att diskussionen om växtlighet och trygghet ibland blir lite förenklande. Trygghet börjar med trivsel, och att exempelvis kapa alla buskar till samma höjd kan motverka sitt syfte, säger Johanna Karlsson chef för Utemiljö-gruppen.

När utemiljön lockar till samvaro och umgänge så stärks gemenskapen och stoltheten över området. Därför är odlingslådor så fantastiska – odlarna på gårdarna blir ofta magneter för både odlingsintresserade och andra som bara är nyfikna och vill samtala. Under två år har vi uppgraderat sammanlagt sex gårdar i Hjulsta och vi fick mycket positivt gensvar från de boende under tiden.

– Om vi redan vid planeringen av gården prioriterar trivsel och variation så ökar möjligheten att de boende lär känna varandra, känner stolthet och upplever trygghet tillsammans. Det här är en av många olika saker som gör vårt arbete så meningsfullt, berättar Johanna Karlsson.

Ekosystemtjänster i staden
Runt omkring den infrastruktur som skapats av människan finns den gröna infrastrukturen, ekosystemen. Ekosystemen är grunden för allt liv och tillför vårt samhälle en rad olika nyttor, så kallade ekosystemtjänster. Växterna ger oss syre och föda, binder koldioxid, reglerar temperatur, skyddar vid häftigt väder och bidrar med byggmaterial. Bin och andra insekter pollinerar våra grödor, blommor och träd. Mikroorganismer och maskar bryter ner djur- och växtmaterial som blir näring och gör jorden bördig.

– Gröna miljöer bidrar till människors livskvalitet och hälsa. Biologisk mångfald är en förutsättning för balans i ekosystemen, och därmed för ekosystemtjänsterna. Här måste vi människor hjälpa djur- och växtlivet på traven. Vägen till en hållbar stad börjar med grön omtanke, avslutar Johanna Karlsson.

Läs mer om Einar Mattssons Utemiljögrupps arbete här 

Makalös tillväxt skapas här

Utemiljöerna vid nyproduktion

Utemiljöchefen brinner för helhet och hållbarhet

Trädplantering ger gröna poäng på Skebokvarnsvägen

Kan digitalisering ge grönare gårdar

Source link

Previous articleFortnox startar företagsbrevlåda
Next articleMer än hälften jobbar fast de känner sig sjuka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here