Var femte stulen cykel är eldriven

0
237

De senaste årens ökande elcykelförsäljning börjar synas i stöldstatistiken. Elcyklarnas andel av de anmälda cykelstölderna har gått stadigt uppåt det senaste året. Enligt de senaste siffrorna, som sträcker sig till och med mars, är mer än var femte stulen cykel en elcykel.

– Elcyklar är dyra och har ett bra andrahandsvärde. Som köpare ska man alltid vara uppmärksam och efterfråga kvitton och dokumentation, annars riskerar man själv att bidra till den svarta andrahandsmarknaden, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på If. 

Förra året anmäldes nära 65 000 cykelstölder i landet, varav drygt 12 000 var elcyklar (20 procent). Hallands län var det län där flest elcykelstölder rapporterades sett till folkmängd. Där anmäldes 719 elcyklar stulna, nästan var tredje cykelstöld. 

Nu börjar högsäsongen

Med våren kommer också cykelstölderna. Antalet anmälda tillgrepp tar fart i april och peakar under sommarmånaderna. 

Det finns några sätt att göra det lite svårare för tjuven, som att parkera den där många är i rörelse och satsa på ett bra och godkänt lås. 

– Ett nytt batteri till en elcykel kan kosta 3 000 kronor, så lämna aldrig det på cykeln. Gör din elcykel lätt att identifiera. Chansen är ganska stor att den dyker upp på en begagnatsajt. En lättidentifierad cykel är inte heller lika stöldbegärlig, säger Ann Hassel Tano, på If. 

Elcykelstölder per län 2021 – flest i Halland

 

Anmälda stulna elcyklar

Stulna elcyklar per 10 000 invånare

Elcyklarnas andel av cykelstölder totalt

Hallands län

719

21

30 %

Östergötlands län

950

20

26 %

Skåne län

2 441

17

23 %

Västmanlands län

442

16

17 %

Örebro län

437

14

15 %

Uppsala län

490

12

13 %

Västra Götalands län

2 062

12

21 %

Jönköpings län

404

11

23 %

Stockholms län

2 433

10

17 %

Gotlands län

54

9

17 %

Kalmar län

208

8

16 %

Södermanlands län

249

8

18 %

Kronobergs län

165

8

16 %

Gävleborgs län

202

7

12 %

Blekinge län

106

7

20 %

Värmlands län

180

6

14 %

Jämtlands län

80

6

14 %

Dalarnas län

148

5

15 %

Västerbottens län

136

5

11 %

Västernorrlands län

83

3

16 %

Norrbottens län

70

3

7 %

       

Källa: Brå. Länssiffrorna är aggregerade från kommunrapporterad statistik.

Ifs tips för att minska risken att cykeln blir stulen: 

Lås din cykel med ett godkänt U-lås eller bygellås som komplement till cykelns fastmonterade bakhjulslås (som också ska vara godkänt).

Sätt fast låset så att det låser fast både framhjul och ram vid ett fast förankrat föremål.

Se till att föremålet du låser fast cykeln i inte kan lyftas eller enkelt manipuleras, till exempel ett staket som kan sparkas omkull eller en trafikskylt som är kort.

Parkera helst inte cykeln på undanskymda platser. Ställ cykeln om möjligt där många människor är i rörelse.

Låt inte cykeln stå ute över natten. Har du tillgång till låst cykelförråd eller eget garage – ställ in cykeln på kvällen.

Ta alltid med batteriet till elcykeln, lämna det aldrig vid cykeln.

Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven.

Klistra över eller dölj märket om cykeln är dyr.

Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats. Läs mer om MärkDNA.

Metod

Den här nyheten bygger på preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet över antalet anmälda cykelstöder (Brott mot brottsbalken > Kap 8 Stöld, rån > Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel > Cykel).  

Vid jämförelser mellan län och kommuner har vi räknat på antalet anmälda brott i förhållande till antalet invånare i kommunen/länet. 

Brå presenterar inte själva statistik på länsnivå. För att ändå få en bild av situationen i alla län har vi summerat antalet anmälningar i länets kommuner. Det innebär att anmälningar, där det inte bokförts någon kommun, saknas i den här sammanställningen. 

 

Source link

Previous articleKommuniké från årsstämma i Thunderful Group AB den 27 april 2022
Next articleEvolution: Delårsrapport januari-mars 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here