Acroud publicerar delårsrapport oct-dec 2022: En tid av tillväxt

0
828
Finansella höjdpunkter – Fjärde kvartalet 2022

 • Intäkterna uppgick till 10 019 (6 540) tusen EUR, vilket motsvarar en ökning med 53% och en organisk tillväxt på –3,3%.

 • EBITDA uppgick till 2 342 (817) tusen EUR, en ökning med 187% jämfört med året innan. Justerad EBITDA (före jämförelsestörande poster) uppgick till 2 492 (1 062) tusen EUR, en ökning med 135% jämfört med året innan.

 • Resultatet efter skatt uppgick till -20 265 (–356) tusen EUR. Justerat resultat efter skatt (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) uppgick till 564 (–264) tusen EUR. Jämförelsestörande poster inkluderar en nedskrivning på 18 miljoner Euro och en tilläggsköpeskillings-omvärdering på 2 932 tusen Euro.

 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,15 (–0,003) EUR. Justerat resultat per aktie (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) var 0,004 (–0,002) EUR.

Finansella höjdpunkter – Perioden 1 Januari–31 december 2022

 • Intäkterna uppgick till 30 905 (24 767) tusen EUR, vilket motsvarar en ökning med 25% och en organisk tillväxt på 6,9%.

 • EBITDA uppgick till 7 890 (4 676) tusen EUR, en ökning med 69 % jämfört med året innan. Justerad EBITDA (före jämförelsestörande poster) uppgick till 7 573 (5 395) tusen EUR, en ökning med 40% jämfört med året innan.

 • Resultatet efter skatt uppgick till -18 421 (719) tusen EUR. Justerat resultat efter skatt (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) uppgick till 1 516 (1 064) tusen EUR. Jämförelsestörande poster inkluderar en nedskrivning på 18 miljoner Euro och en tilläggsköpeskillings-omvärdering på 2 932 tusen Euro.

 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,141 (0,006) EUR. Justerat resultat per aktie (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) var 0,012 (0,008) EUR.

 • New Depositing Customers (NDC) uppgick till 186 550 (133 195), en ökning med 40% (267%).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 596 (4 373 tusen EUR, exklusive engångsskattebetalning avseende förvärv) tusen EUR.

Finansiella höjdpunkter efter kvartalet

 • Intäkterna i januari 2023 uppgick till 3,2 miljoner EUR, vilket motsvarar en årlig ökning med 35%.

Viktiga Händelser Under Kvartalet

 • Den 13 oktober 2022 förvärvade Acroud (nedan ”företaget”) 60% av aktierna i ett affiliation- och medieföretag, nämligen Acroud Media Ltd, för en total ersättning om cirka 5,1 miljoner GBP. Förvärvet omfattar tillgångar och teknik inom affiliationområdet på iGamingmarknaden och förväntas bidra med över 9 miljoner EUR till företagets intäkter och över 4 miljoner EUR till företagets årliga EBITDA. Detta förvärv kommer att rapporteras inom iGaming-affiliationssegmentet.  Se avsnitt 10 i denna rapport för mer information. 

Viktiga Händelser Efter Kvartalet

 • Den 8 februari 2023 utsågs Tricia Vella till Interim CFO för Acroud.  Tricia har arbetat på Acroud sedan 2019 och har tidigare varit finanschef.  Hon har också en revisionsbakgrund efter att ha arbetat på PwC i sju år.  Rekryteringsprocessen för en permanent CFO är pågående år.
   

VD-ord: En tid av tillväxt

Fjärde kvartalet 2022 utgör början på en ny grund för vår verksamhet som är fokuserad på stadig EBITDA-tillväxt och minskad skuldsättning. Under kvartalet har vår koncern genererat: 

 • 10,0 miljoner EUR i intäkter, vilket motsvarar en ökning med 53% jämfört med året innan.

 • 2,5 miljoner EUR i EBITDA (exklusive engångsposter), vilket motsvarar en ökning med 135% jämfört med året innan. 

 • 84 086 NDC (New Depositing Customers) till våra partners, vilket motsvarar en ökning med 160% jämfört med året innan.
   

Uppdatering om nyförvärv: Acroud Media

Det här kvartalet har varit det första kvartalet med vår nya verksamhet Media Business, och jag kan nöjt berätta att den går på högvarv. Det ökade antalet NDC som nämnts är främst tack vare den nya verksamheten som har hittat rätt sätt att dra fördel av spelarnas intresse för fotboll, både under VM och i nationella ligor. 

Den nya verksamheten består huvudsakligen av sportintäkter som drivs av vinstdelning, vilket ger oss en mycket stabil och säker långsiktig intäktsström. Den enda risken med vinstdelning är att man kortsiktigt kan drabbas av ogynnsamma sportresultat. Just detta hände i slutet av december när alla favoritlag i engelska Premier League vann sina matcher. Jag måste faktiskt erkänna att det var en aning frustrerande. Historiskt sett inträffar den typen bakslag bara några få gånger under ett kalenderår och intäkterna alltid kommer tillbaka över tid. Med det sagt är jag mycket nöjd och stolt över att vi nu är ett av de företag på marknaden med störst andel intäkter från spelklubbar i vår intäktsportfölj.

Optimering av våra befintliga verksamheter

Företagets nya bas bygger på en ny ledningsgrupp av erfarna ledare som är meriterade inom iGaming, affiliation och SaaS. Den nya ledningsgruppen kommer ytterligare att stärka samarbetet mellan våra olika dotterbolag samt skapa en mindre och mer optimerad organisation, i synnerhet inom vår SEO-verksamhet. Denna förändring har inneburit en engångskostnad för omstruktureringen på 98 kEUR under det fjärde kvartalet 2022, men innebär samtidigt årlig kostnadsbesparing på 660 kEUR. Bakgrunden till detta är vår strävan att fortsätta anpassa vår SEOverksamhet till det föränderliga landskapet i vår bransch samtidigt som vi riktar in oss på tillväxt.

Vårt starka engagemang för bättre förändringar 

När jag ser tillbaka på de senaste åren är jag glad att vi hade modet att agera. Om vi inte hade drivit på för förändring så offensivt under de senaste tre åren genom att förvärva besläktade verksamheter och diversifiera koncernens inkomstflöden och affärsrisker, så skulle vi idag befinna oss i ett avsevärt sämre läge. Branschkollegor som tidigare lyckats topplacera sina kasinon på SEOsidor, och sedan skapat tusentals av dem, står nu inför hopplösa utmaningar. Just denna del av vår verksamhet har under de senaste åren upplevt svårigheter pga. förändrade regelverk i Europa, men också pga. Googles förändrade värdering av dessa entiteter. Efter noggrann övervägning skriver vi följaktligen ner värdet på dessa tillgångar i vår bokföring som härrör Net Gamings (f.d. namn på Acroud) förvärv av Highlight Media-verksamheten 2016. Detta återspeglas i en ej kassaflödespåverkande engångsnedskrivning på 18 miljoner EUR under kvartalet. Den nya ledningen har rätt erfarenhet, expertis och handlingsplan för att återföra Highlight Media-verksamheten till stark organisk tillväxt. 

Framgångsrika förvärv 

Alla verksamheter som förvärvats sedan november 2020 presterar över förväntan. Dessa transformativa förvärv har inte bara resulterat i en stark omsättningstillväxt, utan har även samlat en värdefull branschexpertis som i sin tur lett till positiva förändringar i företagets lönsamhet, operativa kassaflöde och affärsrisker. Denna framgång ledde också till en engångsjustering av våra skulder (som uppgår till 2,9 MEUR) under det fjärde kvartalet 2022 för att återspegla de beräknade intäkterna relaterade till förvärvet av Power Media Group (slutfört i januari 2021) och The Gambling Cabin (utfört i april 2021). Förhandlingar om exakt tilläggsköpeskilling och betalningsdatum har redan påbörjats och kommer att avslutas under de kommande månaderna. 

Det är mycket positivt att dessa företag gör så bra ifrån sig, och baserat på de mål vi har satt internt, kommer de att fortsätta generera stark tillväxt under 2023 och i överskådlig framtid. Grundarna och ägarna av dessa verksamheter har åtagit sig att spela en aktiv roll i företagets framtid. De har en tvåårig inlåsningsperiod för de aktier de kommer att få som en del av tilläggsköpeskillingen, vilket säkerställer stabilitet och kontinuitet för koncernen och dess ägare även efter tilläggsköpeskillingen har fullbordats. 

Framtidsutsikter 

Förvärvet av medieverksamheten, bildandet av en ny ledningsgrupp och omstruktureringen av SEOverksamheten under det fjärde kvartalet, med stöd av den refinansiering som säkrats tidigare i år, utgör sammantaget grunden för det nya Acroud. Under 2022 har vi genererat 7,9 MEUR i EBITDA (eller 7,6 MEUR frånräknat engångsposter) – marginellt under det mål på 8 miljoner EUR som vi satte i början av året. Nettoskuld/EBITDA-kvoten har sänkts till 2,5x från och med december 2022, vilket uppfyller det mål som vi satt att uppnå senast december 2025. 

Detta är bara början på en ny tid för koncernen. Jag är otroligt peppad att fortsätta arbetet för att ta detta företag till nästa steg. Vi har satt våra affärsmål och planer för 2023, som kommer att vägleda och driva oss att fortsätta arbeta mot de två huvudsakliga finansiella målen: (i) 20% organisk tillväxt i EBITDA och (ii) ytterligare optimering av vår kapitalstruktur genom att sänka vår nettoskuld/EBITDAkvot samt sänka vår bruttoskuld. Denna positiva utveckling, som startade under det fjärde kvartalet, innebär att vi är på rätt väg för att uppnå våra finansiella mål 2023 och vidare.

Häng med på resan!

Robert Andersson, Malta, 16 februari 2023

Acrouds VD Robert Andersson presenterar rapporten, som följs av en frågestund kl. 10:00. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://ir.financialhearings.com/acroud-q4-2022.

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Sverige: +46-8-5051-6386
Storbritannien: +44-20-319-84884
USA: +1-412-317-6300, Pin code: 7327161#

Webbsändningen och presentationen är tillgängliga för att se och lyssna på begäran efter webbsändningen på www.acroud.com eller via Quartr appen.

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Robert Andersson, VD och koncernchef

+356 9999 8017 

 
Tricia Vella, Interim CFO
+356 7905 7755

ACROUD AB (publ) 

Telefon:   +356 2132 3750/1

E-post:   info@acroud.com 

Hemsida:  www.acroud.com 

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

 

Från och med augusti (Delårsrapport för det andra kvartalet 2021) har Acroud bytt rapporterings- och bolagsspråk till engelska. Detta innebär att kvartalsrapporter och tillhörande pressmeddelanden kommer dock även i fortsättningen att publiceras på både engelska och svenska, den engelska versionen har emellertid företräde framför den svenska.
 

Om ACROUD AB 

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i traditionella och nya vertikaler. Bolaget utvecklar och erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliatebranschen, tillhandahåller strömningstjänster och anordnar det innovativa gamingeventet The Festival Series. Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.
Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleAcroud AB tillkännager nedskrivning av goodwill under det fjärde kvartalet 2022.
Next articleHög aktivitetsnivå, smarta nyheter och 30 procent organisk tillväxt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here