Acrouds delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 kommer att publiceras torsdagen den 10 november kl 08:00 CET. Kl 10:00 CET samma dag webbsänds Acrouds presentation...
Styrelsen för Acroud AB (”Acroud”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman år 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission av 6 711 409 aktier till...
Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande daterat 15 juni 2022 och i den senaste kvartalsrapporten publicerad 11 augusti 2022, Acroud AB (publ) (”Acroud” eller ”bolaget”) har...
Acroud AB (publ) (”Acroud”) emitterade den 5 juli 2022 seniora säkerställda obligationer 2022/2025 om SEK 225 miljoner kronor (”Obligationerna”). Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren,...
Acrouds delårsrapport för det andra kvartalet 2022 kommer att publiceras torsdagen den 11 augusti kl 08:00. Kl 10:00 samma dag webbsänds Acrouds presentation av delårsrapporten...
ACROUD AB, 556693-7255, höll sin årsstämma den 19 maj 2022 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades. ...
Aktieägarna i ACROUD AB, org.nr 556693-7255, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 14.00 i Advokatfirman Lindahl KB:s lokaler på Nybrogatan 17,...