Aktieägarna i ACROUD AB, org.nr 556693-7255, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 14.00 i Advokatfirman Lindahl KB:s lokaler på Nybrogatan 17,...
Acroud AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2021 på bolagets hemsida, www.acroud.com. Rapporten har gjorts tillgänglig på svenska och engelska. ...
Acrouds bokslutskommuniké för 2021 kommer att publiceras torsdagen den 17 februari kl 08:00. Kl 10:00 samma dag webbsänds Acrouds presentation av bokslutskommunikén för 2021. ...