Ansök om förnyad spellicens i tid för landbaserat kommersiellt spel och spel på värdeautomater

0
485

Många licenser för landbaserat kommersiellt spel och licenser för spel på värdeautomater löper ut under året. De licenshavare som fortsatt vill tillhandahålla spel i Sverige måste ansöka i tid om förnyad licens innan nuvarande licens går ut.

Sök senast fyra månader innan befintlig licens löper ut

Om en ansökan om förnyelse av licens skickas in senast fyra månader innan befintlig licens löper ut fortsätter licensen att gälla till dess Spelinspektionen beslutar om den nya ansökan. Detta gäller under förutsättning att det är samma juridiska person som ansöker om förnyad licens.

Nya ansökningsavgifter från 1 juli 2023

Nya ansökningsavgifter för licens eller tillstånd börjar gälla den 1 juli 2023.

Komplett ansökan

En komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Vissa handlingar ska inte vara äldre än sex månader vid ansökningstillfället

Vissa handlingar som ska bifogas till Bilaga A (fysisk person som omfattas av prövning 4 kap. spellagen [2018:1138]) ska inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens skickas in till Spelinspektionen.

De bilagor till Bilaga A som avses är:

 • vidimerad kopia av pass,
 • brottsregisterutdrag för det land som personen i fråga har bott i under de senaste tio åren utöver Sverige.

Ekonomiska handlingar

De årsredovisningar som ska skickas in ska vara upprättade enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554). Revisionsberättelser ska innehålla de uppgifter som framgår av 9 kap. 28-37 §§ aktiebolagslagen (2005:551). För utländska bolag ska motsvarande handlingar skickas in. Det betyder att årsredovisningar ska vara reviderade.

Använd webbtjänsten för ansökan

Ansökan om förnyad licens görs enklast via Spelinspektionens webbtjänst för licens- och tillståndsansökningar.

Med anledning av förändringarna i ansökan uppdateras just nu webbtjänsten för ansökan. 

Nyheter och förändringar vid ansökan om licens

Förändringar och förenklingar som ska underlätta ansökningsprocessen.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till behörig firmatecknare har ersatts av kontaktuppgifter till behörig företrädare för sökanden.

Spelplatser ska registreras via särskild blankett

Spelplatser ska registreras hos Spelinspektionen, dessa kommer inte längre ha en egen licens. Redan beviljade licenser för spelplatser kommer registreras vid förnyelse av licens och behöver i dessa fall inte anmälas på nytt.

Nya spelplatser anmäls via blankett ”Anmälan om spelplats”.

Spelplatser avregistreras i de fall kraven inte längre är uppfyllda eller om licenshavaren begär det.


Licens för landbaserat kommersiellt kasinospel

 • Uppgifter om spelplatsen tagits bort.
 • Uppgifter om uppdragsavtal har tagits bort.
 • Ordet kasinospel ersatts med ordet spelform.

Landbaserat kommersiellt varuspel

 • Uppgifter om spelplatsen och spelutbud har tagits bort.
 • Uppgifter om uppdragsavtal har tagits bort.

Landbaserat kommersiellt kortspel i turneringsform

 • Uppgifter om spelplatsen och pokerspel tagits bort.
 • Uppgifter om uppdragsavtal har tagits bort.

Spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino

 • Uppgifter om uppdragsavtal har tagits bort.
 • Uppgifter om spelplatser (fartygen) har tagits bort.

Spel på fartyg i internationell trafik

 • Uppgifter om spelplatsen tagits bort.
 • Uppgifter om uppdragsavtal har tagits bort.

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articleStarbreeze offentliggör utfall i den övertecknade företrädesemissionen
Next articleKommentar angående Finansinspektionens undersökning av SBB:s tillämpning av internationella redovisningsstandarder

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here