Återköp av aktier i Evolution AB (publ

0
251Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 15 januari – 19 januari återköpt sammanlagt 184 892 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Återköpsprogrammet, som Evolution offentliggjorde den 23 november 2023, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbourförordningen”).

Under perioden 15 januari – 19 januari har aktier i Evolution återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Genomsnittspris per dag (SEK) Transaktionsvärde per dag (SEK)
2024-01-15 56 000 1 150,0653 64 403 656,80
2024-01-16 62 589 1 147,6869 71 832 575,38
2024-01-17 59 000 1 155,8685 68 196 241,50
2024-01-18 4 286 1 175,9838 5 040 266,57
2024-01-19 3 017 1 194,2717 3 603 117,72

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm för Evolutions räkning av Citibank som fattar sina handelsbeslut avseende tidpunkt för förvärven av aktier oberoende av Evolution. Efter ovanstående förvärv uppgick Evolutions innehav av egna aktier per den 19 januari 2024 till 3 631 822 aktier. Det totala antalet aktier i Evolution uppgår till 215 604 777 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 27 november till och med den 19 januari har sammanlagt 1 925 290 aktier återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 19 853 945 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats, https://www.nasdaqomxnordic.com/news/corporate-actions/repurchase-of-own-shares.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2024 klockan 13:00.
Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 700 operatörer som kunder. Koncernen har drygt 17 800 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleKindred Group resultatuppdatering för det fjärde kvartalet 2023
Next articleTvå spelbolag har fått förbud att rikta spel mot Sverige

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here