Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering

0
60

 

Auriant Mining AB (publ.) publicerar
verksamhetsuppdatering för 9 månader 2021

Viktiga händelser:

  • Den totala malmbaserade guldproduktionen under 9 månader 2021 uppgick till 680,0 kg (21 862 oz), jämfört med 750,0 kg (24 112 oz) under 9 månader 2020, en minskning med 9% eller 70 kg (2 250 oz), men i linje med produktionsplan 2021;
  • Under 9 månader 2021 uppgick guldförsäljning till 614,3 kg (19 749 oz), jämfört med 760,3 kg (24 443 oz) under 9 månader 2020, en minskning med 146 kg (4 694 oz) eller med 19%;
  • 324,2 kt malm bearbetades med snitthalt på 2,17 g/t;
  • CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet på 50 ton per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad på 93,1%;
  • 316,3 kt malm bröts under 9 månader 2021, jämfört med 273,8 kt under 9 månader 2020, en ökning med 42,5 kt eller 16%. Volymen för avrymningen uppgick till 1 299,3 km3 under 9 månader 2021 (+615,4 km3 eller 90% mer än under 9 månader 2020);
  • Snitthalten i malm som producerades under 9 månader 2021 var 2,16 g/t, jämfört med 2,47 g/t under 9 månader 2020, en minskning med 12%. Den brutna snitthalten motsvarar Bolagets mål.

Produktion

Produktionsenhet Q3 2021 Q3 2020 Avvikelse 9m 2021 9m 2020 Avvikelse
  kg oz kg oz kg oz % kg oz kg oz kg oz %
 Malmbaserad                            
    Tardan (CIL)    233,7       7 513   229,0    7 363    4,7   150   2% 680,0    21 862   750,0   24 112   -70,0   -2 250   -9%
Alluvial                            
    Staroverinskaya 6,8               217   5,4   172   1,4   45   26% 15,4    494   5,4   172   10,0   322   187%
 Total guldproduktion 240,4        7 730   234,4   7 535   6,1   196   3% 695,3    22 355   755,4   24 285  -60,0   -1 930   -8%

Tardan

  Enhet Q3 2021 Q3 2020 Avvikelse 9m 2021 9m 2020 Avvikelse
 Brytning                  
 Gråbergsproduktion  000 m3         525.5           255.1      270.4   106%     1 299.3           683.9      615.4   90%
 Bruten malm  000 tonnes        157.3           122.4         34.9   29%         316.3         273.8        42.5   16%
 Guld I malmen  kg        322.8           304.3         18.5   6%         684.3          676.4          7.9   1%
 Snitthalt  g/t           2.05             2.49   -0.44   -18%            2.16             2.47   -0.31   -12%
 CIL                  
 Malmbehandling  000 tonnes        117.3              95.3        22.0   23%         324.2         290.8        33.4   11%
 Halt  g/t           2.05              2.58   -0.53   -21%            2.17           2.77   -0.60   -22%
 Guld i malmbehandlingen  kg        240.2           245.4   -5.2   -2%         703.0         806.2   -103.2   -13%
 Guldproduktion CIL  kg        233.7           229.0           4.7   2%        680.0         750.0   -70.0   -9%
 Öppning WIP (guld)  kg           10.2                   26.7        
 Stängning WIP (guld)  kg             1.2                      1.2        
 Återvinning  % 93.5% 93.3% 0.2% 0.2% 93.1% 93.0% 0.1% 0.1%
 Lager per den 30 sep                  
 Malm  000 tonnes           93.5              91.0           2.5   3%            93.5           91.0          2.5   3%
 Halt  g/t          2.00             2.02   -0.02   -1%           2.00      2.02   -0.02   -1%

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

 

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se  eller besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 18:00 den 13 oktober 2021.

  • 9m_2021_Press release (Operational)_SWE

Läs hela artikeln på GlobeNewswire

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here