Betsson AB (publ) delårsrapport juli-september 2023

0
212
Nya rekordsiffror och sjunde kvartalet i rad med sekventiell tillväxt i intäkter och resultat

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2023

  • Koncernens intäkter uppgick till 237,6 (200,3) miljoner euro, en ökning med 19%. Den organiska ökningen var 39%.
  • Kasinointäkterna ökade med 27%. Sportboksintäkterna ökade med 2% och sportboksmarginalen var 7,3% (8,3%).
  • EBITDA uppgick till 68,9 (48,6) miljoner euro, en ökning med 42%. EBITDA-marginalen var 29,0% (24,3%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 56,0 (38,4) miljoner euro, en ökning med 46%. Rörelsemarginalen var 23,6% (19,2%). 
  • Resultatet efter skatt uppgick till 46,2 (32,6) miljoner euro, motsvarande 0,35 (0,24) euro per aktie.
  • Det operativa kassaflödet var 44,9 (38,5) miljoner euro.
  • Nettoskulden uppgick till -65,5 (-54,7) miljoner euro.
  • Antalet aktiva kunder ökade med 17% till 1 237 238 (1 056 400).

VD-ORD

Betssons tredje kvartal 2023 innehöll fortsatt hög kundaktivitet, stark finansiell utveckling och ytterligare satsningar på produkt och nya marknader. Intäkterna ökade med 19 procent, drivet av kasinospel, samtidigt som rörelseresultatet ökade med 46 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Intäkterna och rörelseresultatet, som inkluderar förvärvet av betFIRST, var de högsta någonsin för Betsson i ett enskilt kvartal och innebär sjunde kvartalet i rad med sekventiell tillväxt.
 
Aktiva kunder och insättningar ökade markant under kvartalet, och omsättningen var hög inom både kasino och sportspel. Sportboksmarginalen uppgick till 7,3 (8,3) procent i kvartalet och påverkades negativt av många favoritsegrar och målrika matcher under inledningen av de europeiska fotbollsligorna.

Koncernens intäkter ökade på bred front med hög tillväxt inom alla större regioner utom Norden. Den geografiska expansionen fortsätter och under kvartalet passerades flera nya milstolpar; betFIRST i Belgien inkluderades i Betsson-koncernen, lansering skedde på den lokalt reglerade marknaden i Serbien och en lokal licens för sportspel erhölls i Frankrike, där lansering väntas ske i det fjärde kvartalet. Frankrike är en viktig spelmarknad i Europa med stor långsiktig potential för onlinespel och vi tar nu ett första steg för att kunna erbjuda franska spelare en förstklassig upplevelse inom sportspel. I slutet av sommaren introducerades även varumärket Betsson i Danmark, vilket stärker koncernens position på den danska marknaden.

B2B är en viktig del i Betssons tillväxtstrategi och arbetet med att förstärka B2B-erbjudandet fortsätter. I september driftsattes Betssons sportbokslösning hos speloperatören Bethard.

Under kvartalet sjösattes Betssons första globala reklamkampanj någonsin. Temat ”A bet makes the difference” lyfter fram spänningen och underhållningen med att spela på sport eller kasino, snarare än chansen att vinna. Kampanjen är en del i marknadsföringsstrategin att etablera Betsson som koncernens globala huvudvarumärke med målsättningen att nå skal- och konkurrensfördelar för verksamheten på lång sikt.

Jag ser med tillförsikt fram emot slutspurten av året. Geografisk spridning, en solid balansräkning och starka kassaflöden skapar goda förutsättningar för fortsatta investeringar i lönsam tillväxt för att leverera långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Klockan 10.00 CEST idag den 26 oktober 2023 bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av resultatet för det tredje kvartalet. Resultatet kommer att presenteras av VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via webbsändning eller telefon. 

Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/betsson-q3-report-2023

Länk med information om hur man kan delta i telefonkonferensen:
https://financialhearings.com/event/46180

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Lindwall, koncernchef och VD Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations
+46 760 024863, ir@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 07.30 CEST.

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS B).
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleWicket Gaming – Operativ uppdatering oktober
Next articleLoomis delårsrapport januari – september 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here