Betsson AB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

0
259
Betsson AB har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 på bolagets webbplats www.betssonab.com. Under 2023 fortsatte Betsson att leverera enligt tillväxtstrategin med geografisk expansion organiskt och via förvärv.  För 2023 ökade koncernens intäkter med 22 procent och rörelseresultatet ökade med 60 procent jämfört med föregående år.

 

I års- och hållbarhetsredovisningen kommenterar vd och koncernchef Pontus Lindwall det gångna året:

 

”När vi summerar det gångna jubileumsåret 2023 kan vi se tillbaka på ett nytt rekordår för Betsson. Flera viktiga strategiska initiativ togs för att stärka produkterbjudandet, hantera risker genom geografisk diversifiering, samt för att skapa förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt med en ökad andel intäkter från lokalt reglerade marknader. Året präglades av en fortsatt hög kundaktivitet som resulterade i nya rekordsiffror över hela linjen.”

 

Ett tryckt exemplar av års- och hållbarhetsredovisningen kan beställas via ir@betssonab.com.

 

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2024 klockan 17.15 CEST.

 

För ytterligare information, kontakta:
Martin Öhman, CFO Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00, ir@betssonab.com

 

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations, Betsson AB

+46 760 024863, ir@betssonab.com

 

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS B).
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleKallelse till årsstämma i Betsson AB (publ) den 7 maj 2024
Next articleEvolution Årsredovisning 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here