BETSSON EMITTERAR OBLIGATIONER OM 90 MILJONER EURO OCH OFFENTLIGGÖR RESULTATET AV ETT FRIVILLIGT ÅTERKÖPSERBJUDANDE AV UTESTÅENDE OBLIGATIONER

0
625
Betsson AB (publ) (”Bolaget” eller ”Betsson”) har framgångsrikt placerat seniora icke säkerställda obligationer om EUR 90 000 000 under ett ramverk om totalt EUR 250 000 000. Obligationerna har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 650 baspunkter och med slutligt förfall i juni 2025 (”Nya Obligationerna”).

 

Det är glädjande att se det stora intresset för vår nya obligation från en bred bas av investerare, inkluderande såväl nordiska som internationella institutioner. Detta signalerar tilltro till vår affärsstrategi som fortsätter att generera lönsam tillväxt och stabila kassaflöden”, säger Martin Öhman, CFO Betsson AB.

 

Betsson offentliggör vidare resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Betssons utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 26 september 2022, ISIN SE0013110814 med ett utestående belopp om SEK 1 000 000 000 (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 15.45 den 15 juni 2022. Återköp av Obligationer om ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 700 000 000 har accepterats av Bolaget.

Betsson kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100,50 procent av nominellt belopp. Betsson kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara den 23 juni 2022.

 

Nordea har agerat dealer manager och sole bookrunner i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet och Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare.

 

Arrangör och sole bookrunner:

Nordea Bank Abp:

+46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

 

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Pontus Lindwall, VD och koncernchef Betsson AB

pontus.lindwall@betssonab.com
 

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com
 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juni 2022 kl. 17:30 CEST.

 

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS).

 

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleStad för stad: Så blir midsommarvädret
Next articleEinar Mattssons klimatmål och färdplan för halverat avtryck i nyproduktion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here