BETSSON MEDDELAR FRISTDAG FÖR ÅTERKÖPSERBJUDANDE GÄLLANDE OBLIGATIONER

0
636
Hänvisning görs till Betsson AB:s (publ) (”Bolaget” eller ”Betsson”) pressmeddelande den 8 juni 2022, enligt vilket Bolaget, i samband med en möjlig emission av nya obligationer (de ”Nya Obligationerna”), erbjuder innehavare av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall den 26 september 2022, ISIN SE0013110814 och utestående volym om SEK 1 000 000 000 (”Obligationerna”), att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag upp till det totala nominella beloppet av Nya Obligationer emitterade till ett pris om 100,50% procent av nominellt belopp (”Återköpserbjudandet”) och i enlighet på de närmare villkor i återköpsdokumentet daterat 8 juni 2022 (”Återköpsdokumentet”).

I enlighet med Återköpsdokumentet meddelar Bolaget härmed att tidsfristen för att delta i Återköpserbjudandet förväntas löpa ut idag den 15 juni 2022 då Bolaget har för avsikt att stänga pågående book building-förfarande för de Nya Obligationerna förbehållet framgångsrik book building-process och under förutsättning att Bolaget inte väljer att, i enlighet med Återköpsdokumentet, förlänga, återöppna, återta eller avsluta Återköpserbjudandet.

 

Arrangör och sole bookrunner:

Nordea Bank Abp:

+46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

 

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

 

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS).

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleWicket Gaming lanserar webbsida för Cricket Manager Pro
Next articleStad för stad: Så blir midsommarvädret

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here