Bluffakturor vanligaste säkerhetsproblemet för småföretagare

0
282

If har låtit Novus undersöka företagares upplevelser och attityd kring säkerhetsfrågor. I undersökningen tillfrågades 1 089 småföretagare runt om i landet.  

På frågan om vilken typ av skador eller incidenter som drabbat dem som småföretagare kom bluffakturor på första plats, motsvarande nästan var tredje (30 procent). På andra plats kom inbrott/stöld (15 procent) tätt följt av sjukdom eller personskada som lett till negativ påverkan på verksamheten (14 procent). 53 procent av de tillfrågade uppger att de inte råkat ut för något av ovanstående. 

If har tagit del av statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) som visar att bedrägeribrotten sjunkit med cirka 20 procent mellan 2019 och 2021. Samtidigt har fakturabedrägerierna istället ökat med cirka 25 procent under samma tidsperiod. Troligtvis finns det dock ett stort mörkertal när det kommer till bedrägeribrott. Detta då många anser att det inte är lönt att anmäla händelsen till polisen, enligt Svensk Handel. 

“Avsluta samtal med försäljare direkt”

Det är vanligt att fakturabedrägeri börjar med att du blir uppringd av en person som utger sig vara telefonförsäljare. Ett första viktigt tips är att aldrig ens påbörja ett samtal med en försäljare som du inte litar på. 

Blufföretagen har många knep och kan ställa en fråga på flera olika sätt för att få ett ja från dig, de kan sedan klippa samtalet och använda som underlag på att du tackat ja. Ett enkelt tips är därför att avsluta samtalet så snabbt som möjligt om du inte känner igen numret eller företaget och därefter söka upp numret, säger Frida Lagergren, ansvarig för företagsförsäkringar på If. 

Polisen varnar även för så kallade bluffakturor om en produkt eller en tjänst, med uppmaning eller påminnelse om att betala. Det kan också röra sig om fakturor som endast är ett erbjudande, men då detta först framgår i den finstilta texten är det svårt att förstå att det enbart rör sig om ett erbjudande. Om du skulle råka ut för en bluffaktura är det viktigt att du bestrider fakturan och polisanmäler händelsen så fort som möjligt. 

Vissa oönskade fakturor är endast erbjudanden, vilket då framgår i den finstilta texten. Rekommendationen är att bestrida även de fakturorna. 

─ Om det skulle dyka upp en faktura på något du inte beställt är det viktigt att du bestrider den så fort som möjligt. Detta för att inte riskera att fakturan går vidare till inkasso, eller i värsta fall Kronofogden, säger Frida Lagergren. 

Om bluffakturan skulle hamna hos Kronofogden kan det i värsta fall gå vidare till domstol. Kronofogden skriver att det därför är viktigt att även bestrida deras krav – om bluffakturan går vidare dit. 

Så här bestrider du en felaktig faktura: 

  1. Att bestrida genom brev är att rekommendera, men du kan också göra det via mejl eller fax.
  2. Ange fakturanumret i brevet. Det kan även vara bra att skanna in fakturan och bifoga den. 
  3. Skriv kortfattat att du bestrider fakturan till exempel: ”Bestrider betalningsansvar – ej beställt” eller ”Bestrider betalningsansvar, har inte ingått avtal”. 
  4. Skicka bestridandet till den adress företaget uppgett på fakturan. 
  5. Spara en kopia på fakturan, bestridandet och eventuella konversationer med motparten. Skriv även ner datumen på händelseförloppet för att kunna styrka detta i ett senare skede. 
  6. Polisanmäl händelsen.

Källa: Polisen

Mer information:

Svensk Handel har guider och råd om hur du ska agera om du misstänker att du är drabbad av en bluffaktura. Så hanterar du bluffakturor – Svensk Handel 

Om du har fått en faktura du inte godkänt eller från ett okänt företag är det alltid bra att kolla upp företaget. Svensk Handel har tagit fram en varningslista för bluffakturor, företag med oseriösa säljmetoder och för vilseledande erbjudanden eller utskick. Du hittar listan här: Varningslistan – Svensk Handel 

 

FRÅGA: Har ditt företag råkat ut för något av följande? Fler svar är möjliga.  

Bluffaktura: 30% 

Inbrott/stöld: 15% 

Sjukdom eller personskada som lett till negativ påverkan på verksamheten: 14% 

Felrekrytering: 6% 

Vattenskada: 5% 

Dataintrång: 4% 

Brand: 2%  

Inget av ovanstående: 53% 

 

Om undersökningen 

Undersökningen genomfördes den 22–27 oktober 2021 via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat och besvarades av 1 089 småföretagare 18–86 år med upp till 50 anställda. 

 

Source link

Previous articleWicket Gaming publicerar årsredovisning 2021
Next articleOncopeptides publicerar årsredovisningen för 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here