Scanfil plc Pressmeddelande 12 oktober 2021 kl 9.00 CETScanfil har tilldelats EcoVadis silvermedaljScanfil, en global tillverkningspartner, har tilldelats EcoVadis silvermedalj för sitt hållbarhetsarbete. Utmärkelsen placerar Scanfil bland de högsta 25 procenten av världens företag.EcoVadis betygsätter företag inom en rad områden som är viktiga för att uppfylla hållbarhetsmålen. Bland de olika...
TORONTO, Oct. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag att Equus Mining Limited (”Equus”) (ASX:EQE) har utnyttjat sin option att köpa Mandalays Cerro Bayo-gruva i region XI i södra Chile. Mandalay beviljade ursprungligen Equus optionen att köpa...
Stockholm, 15 oktober 2021 -- Som tidigare meddelats har Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”) ingått avtal med Alpcot Ltd om att Effnetplattformen EV 1 AB ska förvärva samtliga aktier i Alpcot Ltd:s rörelsedrivande dotterbolag Alpcot AB och Alpcot Capital Management samt Alpcot Ltd:s innehav om nio procent i Tydliga AB....
  Som ett led i den principiella överenskommelsen om framtida samarbete mellan Volvo Cars och Bilia den 1 oktober 2021 har Bilia träffat en bindande avsiktsförklaring att sälja fyra anläggningar i Bergslagen till Bilkompaniet i Dalarna AB. Försäljningen avser anläggningarna i Avesta, Hedemora, Fagersta...
STOCKHOLM, Sweden, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), en ledande leverantör inom molnlösningar för ekonomi och HR, meddelar idag att Google LLC har tecknat avtal för ytterligare produkter för att stödja sin globala personalstyrka. Produkterna inkluderar Workday Adaptive Planning, Workday Extend, Workday Prism...
Tisdagen den 26 oktober 2021, kl 08:00, publiceras Bilias delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Samma dag arrangerar Bilia press- och analytikermöten, där CEO Per Avander och CFO Kristina Franzén presenterar rapporten och svarar på frågor. Det blir ett möte på svenska klockan 09:00 och ett möte...
Substansvärdet den 30 september 2021 uppgick till 128,6 mdkr, eller 295 kr per aktie, en ökning under de första nio månaderna med 16 kr per aktie. Inklusive återinvesterad ut-delning ökade substansvärdet med 8 %.Totalavkastningen uppgick under de första nio månaderna 2021 till 5 % för A- ochC-aktien, jämfört med...
Pressmeddelande13 oktober 2021, 08:00 Sdiptech förvärvar Certus Automation Sdiptech AB (publ) har förvärvat 85 procent av aktierna i Certus Technologies Holding B.V., inklusive anknutna bolag inom koncernen (tillsammans Certus). Certus är en global leverantör av lösningar för automatisering i hamnar, terminaler och logistikdistributionscenter. Bolaget omsätter årligen...
ISLANDIA, N.Y., Oct. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Corporation, en global ledare inom teknikaktiverade tjänster, tillkännagav idag att Coverage Books nu utgör en del av dess Notified® PR-moln. Coverage Books hjälper yrkesverksamma inom PR-branschen att få en överblick av deras medietäckning med hjälp av digitala PR-rapporter...
  Auriant Mining AB (publ.) publicerarverksamhetsuppdatering för 9 månader 2021 Viktiga händelser: Den totala malmbaserade guldproduktionen under 9 månader 2021 uppgick till 680,0 kg (21 862 oz), jämfört med 750,0 kg (24 112 oz) under 9 månader 2020,...