Byggmästaren har genomfört en nyemission av B-aktier efter lösen av teckningsoptioner utgivna 2016. Byggmästaren har tidigare informerat om teckningsoptioner som gavs ut 2016. Dessa optioner har haft en lösenperiod 1-15 oktober 2021 med teckningskurs 87 kronor per aktie. Antal teckningsoptioner var 280 000 och samtliga har nu använts för...
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL) Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ("Bolaget") kallas härmed till Bolagets extra bolagsstämma måndagen den 22 november 2021, kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.45. ...
Företrädesemissionen samt den mindre riktade emissionen är nu registrerad hos bolagsverket. Det totala antalet aktier har därmed ökat till 50 705 797 st. Omvandling av BTU har stoppdag den 20/10 hos EuroClear. Sista dag för handel blir måndag den 18/10. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker fredagen den 22/10...
NEXSTIM ABP LÄMNAR EN UPPDATERING GÄLLAND PILOTPRÖVNINGEN KRING BEHANDLING AV KRONISK SMÄRTA PÅ HELSINGFORS UNIVERSITETSSJUKHUS Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 29.9.2021 klockan 15.00 (EET) Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) tillhandahåller en uppdatering av pilotprövningkring användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av kronisk neuropatisk smärta med Nexstim...
Pressmeddelande 30 september 2021 Immunicums vetenskapliga råd (Scientific Advisory Board) utökas med nya experter Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelade idag utnämningen av Ada M. Kruisbeek, PhD, Sjoerd H. van der Burg, PhD och Tanja D. de Gruijl, PhD, till Bolagets...
ISLANDIA, N.Y., Oct. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Corporation, en global ledare inom teknikaktiverade tjänster, tillkännagav idag att Coverage Books nu utgör en del av dess Notified® PR-moln. Coverage Books hjälper yrkesverksamma inom PR-branschen att få en överblick av deras medietäckning med hjälp av digitala PR-rapporter...
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) kommer att hålla bolagspresentation kl 10.55 den 30 september 2021 på Erik Penser Bank och kommer där att uppdatera investerare om status i bolagets affärsverksamhet och centrala utvecklingsprojekt. Följande information kommer att diskuteras. Temat på Erik Penser Banks...
Aktia Bank AbpBörsmeddelande28.9.2021 kl. 16.00 Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Perttu Purhonen Den anmälningsskyldigaNamn: Purhonen, PerttuBefattning: Annan person i högsta ledningenEmittent: Aktia Bank AbpLEI: 743700GC62JLHFBUND16 Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLANReferensnummer: 743700GC62JLHFBUND16_20210925132630_70 ____________________________________________ Transaktionens datum: 2021-09-27Handelsplats är inte tillämpligInstrument typ:...
 I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för...
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag sitt stöd för Walgreens Boots Alliance (”WBA”) tillkännagivande att de avser investera ytterligare 5,2 MdUSD i VillageMD för att expandera bolagens partnerskap. Som en del av denna transformativa transaktion har Kinnevik åtagit sig att sälja aktier för minst 340 MUSD i VillageMD till WBA. Efter...