Home Cision

Cision

Category Added in a WPeMatico Campaign

Årets sverigefinnar har under kvällen korats vid en gala på Finlandsinstitutet i Stockholm. Skådespelaren, regissören och författaren Anna Takanen blev Årets sverigefinne. Gymnasieeleven Viivi Paavonperä är en ung skribent som tilldelades utmärkelsen Årets unga sverigefinne. Det nya hederspriset gick till Esko Melakari. Årets sverigefinne 2019 Anna Takanen. Foto: Virpi Inkeri/Sveriges...
Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 17 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 388,3 MSEK (1 190,3). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 378,0 MSEK (1 149,5). Orderstocken per 31 oktober 2019 uppgick till 596,2...
Försöken har nu inletts med BioPhree® och TerraNova® Ultra vid två olika testanläggningar i Sverige. Syftet med de båda teknologierna är att hindra fosforutsläpp från att nå havet och istället återvinna fosforn som jordbruksgödsel. Stödet till de båda projekten kommer från det EU-stödda projektet BONUS RETURN. BONUS RETURN undersöker hur...
Delårsrapport januari–september 2019 för Consilium AB (publ) Kvartal 3, 2019 · Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 19 procent till 411,0 MSEK (345,8). · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 24 procent till 427,4 MSEK (344,6). · EBIT för kvarvarande verksamhet uppgick till 37,82)3) MSEK (34,32)3)). ...
Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid bolagsstämman den 6 maj 2015 (Teckningsoptionsprogram 2015/2019) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med totalt 654 750 aktier av serie B och lika många röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya...
Stockholm den 29 november 2019 – Zenith Growth I AB (publ), nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010636183. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithGI-1. Zenith Growth I AB (publ) offentliggör i dag delårsrapport per den 30 september 2019. Rapporten...
Stockholm den 29 november 2019 – Zenith Group Real Estate I AB (publ), nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010636191. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithREI-1. Zenith Group Real Estate I AB (publ) offentliggör i dag delårsrapport per den...
Stockholm den 29 november 2019 – Zenith Venture Capital I AB (publ), nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010820431. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithVCI-1. Zenith Venture Capital I AB (publ) offentliggör i dag delårsrapport per den 30 september...
Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i...
Fiskars Oyj Abp MEDDELANDE 29.11.2019 kl. 18:30 EET/EEST FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 29.11.2019 Datum 29.11.2019 Börsaffär Köp Aktie ...