Consilium januari – oktober 2019

0
572
Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 17 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 388,3 MSEK (1 190,3). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 378,0 MSEK (1 149,5). Orderstocken per 31 oktober 2019 uppgick till 596,2 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 1 317,7 MSEK (1 114,3). Nettoomsättningen uppgick till 1 315,2 MSEK (1 088,6).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 70,6 MSEK (76,0). Nettoomsättningen uppgick till