Från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 29 november

0
110
Detaljbudget fastställd

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde sin detaljbudget på 5,3 miljarder kronor för 2020. Ett prioriterat område i nämndens budget är att befolkningen har tillgång till vård som har god medicinsk kvalitet och hög patientsäkerhet. Andra prioriterade områden är en förbättrad psykisk hälsan hos befolkningen, en bättre folkhälsa och att stärka det hälsofrämjande arbetet.

Under 2020 kommer nämnden att fortsätta att driva och utveckla den nära vården. Nämnden kommer också att stärka sin uppföljning främst inom folkhälsoområdet och utifrån