Halvårsrapport januari-september 2019 för Consilium AB (publ)

0
667
Delårsrapport januari–september 2019 för Consilium AB (publ)
Kvartal 3, 2019

· Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 19 procent till 411,0 MSEK (345,8).
· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 24 procent till 427,4 MSEK (344,6).
· EBIT för kvarvarande verksamhet uppgick till 37,82)3) MSEK (34,32)3)).
· EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 55,82) MSEK (46,7).
· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande,uppgick till –1,93 SEK (–3,032)).
· Resultat per aktie för total verksamhet,

Santander lån