Inställd räntebetalning

0
363
Future Gaming Group International AB (”FGGI”) kommer inte att göra den räntebetalning som enligt obligationsvillkoren skulle göras den 9 december, med hänvisning till bolagets likviditetssituation och det förslag till uppgörelse som en grupp av bolagets obligationsinnehavare har lämnat.
FGGI bedömer att bolaget inte kommer att ha tillräcklig likviditet för att göra räntebetalningen, som enligt obligationsvillkoren skulle ha uppgått till 6 825 000 kronor. Vidare meddelande FGGI den 22 november att en grupp av bolagets obligationsinnehavare lämnat ett förslag till uppgörelse, vilket