Nordisk Bergteknik delårsrapport januari-september 2019

0
117
Pressrelease 29 november 2019

Nordisk Bergteknik rapporterar fortsatt tillväxt och lönsamhet

 

Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes):

Juli – september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 158,8 (135,2).
· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 18,8 (14,5).
· Rörelseresultat uppgick till 5,9 (9,9).

Januari – september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 533,4 (356,9).
· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 71,8 (43,2).
· Rörelseresultat uppgick till 25,1 (19,