Ny rapport: Biltrafiken måste minska med 30 procent till 2030

0
737
Det kan fortfarande gå att nå Sveriges mål att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030 – samtidigt som ett globalt perspektiv och fler hållbarhetsaspekter tas i beaktande. Det visar en ny rapport som IVL tagit fram på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Men krafttag behövs nu; i synnerhet åtgärder som ökar elektrifiering och som minskar biltrafiken.
[image]

Bild: Edward Parker, WWF

WWF har gett IVL i uppdrag att se om, och i så fall hur, det går att uppnå och helst överträffa klimatmålet till 2030 – detta samtidigt som hänsyn tas till den globala omställningen och