Nya teknologier för att bekämpa övergödningen i Östersjön får EU-stöd

0
707
Försöken har nu inletts med BioPhree® och TerraNova® Ultra vid två olika testanläggningar i Sverige. Syftet med de båda teknologierna är att hindra fosforutsläpp från att nå havet och istället återvinna fosforn som jordbruksgödsel. Stödet till de båda projekten kommer från det EU-stödda projektet BONUS RETURN.
BONUS RETURN undersöker hur man med hjälp av olika teknologier kan förvandla näringsämnen som orsakar övergödning, som exempelvis fosfor, till något som istället kan vara till nytta för Östersjöregionen. Lösningar som ska vara både hållbara och lönsamma och gå att skala upp i större