Zenith Group Real Estate I AB (publ) Delårsrapport

0
465
Stockholm den 29 november 2019 – Zenith Group Real Estate I AB (publ), nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0010636191.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities under kortnamnet ZenithREI-1.
Zenith Group Real Estate I AB (publ) offentliggör i dag delårsrapport per den 30 september 2019. Rapporten kan laddas hem från bolagets hemsida www.zenithgroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Thorén, VD Zenith Group Real Estate I AB (publ)                   
Tel: +46 (0)8 55 50 96 01
E-post: