Dansk domstol beslutar emot Loomis

0
197
Som tidigare meddelats, lämnade 2018 en konkurrent in en stämningsansökan mot Loomis AB:s danska dotterbolag, avseende påstådda överträdelser av konkurrenslagstiftningen på den danska marknaden. Stämningsansökan avser aktiviteter vidtagna, och avtal som ingåtts, mellan 2014 och 2016.

2021 utfärdade en dansk domstol ett beslut som gick emot Loomis. Loomis överklagade beslutet då bolaget är övertygat om att Loomis agerat i enlighet med relevanta lagar. Idag avvisade den danska överinstansen Loomis överklagan.

Domstolen har i sitt beslut inte tagit ställning till frågan om skadestånd, vilket kommer prövas i en separat process. Som tidigare meddelats uppgår konkurrentens totala krav till ca 228 miljoner danska kronor plus ränta. Loomis bedömning är att konkurrenten inte har grund för storleken på skadeståndskravet.

Loomis kommer analysera domstolens beslut och utvärdera nästa steg.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.loomis.com.Jenny Boström
Ansvarig för hållbarhet och investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk­samhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2023 mer än 28 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2024 kl. 11.30.

Se Loomis börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous article”Jag tar lärdom av alla här” — fredagsporträttet med Adam Svensk
Next articleYggdrasil Gaming Limited får varning och sanktionsavgift för bristande regelefterlevnad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here