Delårsrapport Q3: Stark tillväxt för EVSE men svagare Aftermarket och utmanande kostnadsnivå

0
872
Juli-september 2022

• Nettoomsättningen ökade till 221 MSEK (209), valutajusterat en minskning med 2%.

• Andelen EVSE-produkter ökade till 27% (20) och uppgick till 59 MSEK (42).

• Justerad EBITA minskade till 21 MSEK (25), motsvarande en marginal om 9,5% (12,0).

• Första leveranserna av Ultium Chargers till General Motors levererade, ytterligare en produktmodell planeras under första kvartalet 2023.

• CTEK bedömer att det fjärde kvartalets nettoomsättning kommer att vara i linje med årets tredje kvartal med något lägre marginaler givet en förändrad produktmix.

”Inom division Original Equipment var den organiska tillväxten över 70 procent, med bidrag från de första leveranserna till General Motors. Inom Energy & Facilities var den organiska tillväxten 15 procent, med fortsatt god efterfrågan på hemmamarknaden. Inom Aftermarket, som vänder sig mot slutkonsumentledet, har efterfrågan varit fortsatt volatil under kvartalet och påverkats av en lägre köpkraft. Organiskt minskade divisionens nettoomsättning med 15 procent. Koncernens justerade EBITA-marginal uppgick till 9,5 procent (12,0) och har påverkats av en generellt sett högre kostnadsnivå, vilket till viss del motverkats av under våren genomförda prisökningar. Skuldsättningsgraden ökade till 4,5x till följd av den lägre vinstnivån och ett ökat rörelsekapitalbehov, vilket gjort att bolaget vidtagit åtgärder. CTEK bedömer att det fjärde kvartalets nettoomsättning kommer att vara i linje med årets tredje kvartal med något lägre marginaler givet en förändrad produktmix”, säger Jon Lind, VD och koncernchef, CTEK.

Idag, den 2 november klockan 09:00 CET håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Jon Lind och CFO Thom Mathisen, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

För att deltaga eller ytterligare information – https://financialhearings.com/event/44124

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2022 klockan 07:45 CET.För mer information vänligen kontakta:

Jon Lind, VD och koncernchef, +46 703 97 23 71, jon.lind@ctek.com

Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@ctek.com

Om CTEK

CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och en av Sveriges ledande leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter Bolaget proaktivt nya kundbehov genom att kontinuerligt utveckla dess innovativa produkterbjudande och verksamhet. Bolaget har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder Bolaget produkter till bland annat fordonsverkstäder distributörer, återförsäljare, parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

CTEKs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap och handlas med tickern CTEK.

För mer information, besök även www.ctekgroup.com

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleEinar Mattssons utemiljögrupp skapar makalös tillväxt med hjälp av mikroorganismer
Next articleViaplay Group and SBS bring Viaplay Select to Australian audiences

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here