Evolution: Delårsrapport januari-september 2022

0
805
Tredje kvartalet 2022 (3 kv 2021)

  • Rörelseintäkterna ökade med 37,1% till 378,5 MEUR (276,0)
  • EBITDA ökade 35,3% till 261,0 MEUR (192,9), motsvarande en marginal om 69,0% (69,9)
  • Periodens resultat uppgick till 221,3 MEUR (157,4)
  • Vinst per aktie uppgick till 1,04 EUR (0,73)

Januari-september 2022 (9M 2021)

  • Rörelseintäkterna ökade med 36,5% till 1 049,3 MEUR (768,5)
  • EBITDA ökade 38,1% till 728,9 MEUR (527,7), motsvarande en marginal om 69,5% (68,7)
  • Periodens resultat uppgick till 619,9 MEUR (433,9)
  • Vinst per aktie uppgick till 2,91 EUR (2,03)

Kommentarer från VD

Vi levererade en stark intäktstillväxt under tredje kvartalet 2022. De totala intäkterna uppgick till 378,5 MEUR, vilket var en ökning med 37,1 procent jämfört med föregående år. EBITDA uppgick till 261,0 MEUR, motsvarande en marginal om 69,0 procent. Under niomånadersperioden var EBITDA-marginalen 69,5 procent.

Livekasino-verksamheten uppvisade en fortsatt snabb tillväxt om 45 procent under kvartalet. Den globala efterfrågan på såväl nya som befintliga produkter är fortfarande mycket stark, och vi ökar våra marknadsandelar och avståndet till konkurrenterna. Utrullningen av den kompletta produktportföljen fortsätter på alla reglerade marknader.

De totala intäkterna från RNG-spel ökade med 11 procent jämfört med föregående år, inklusive den förvärvade Nolimit City-verksamheten. Den årliga proformatillväxten inom RNG uppgick till två procent. Detta är ännu inte tillfredsställande. Vi har tillhandahållit för få nya slotspel under perioden, emellertid så håller vi fast vid målet om att uppnå tvåsiffrig tillväxt. Vår One Stop Shop-lösning (OSS) har fortsatt god potential, och vi fokuserar nu på att accelerera utrullningen. På vägen mot tvåsiffrig tillväxt kommer vi att få uppleva fluktuerande kvartalsresultat, och som vi sagt tidigare kommer utvecklingen inte att ske linjärt.

Vi har fullbordat förvärvet av Nolimit City och de är konsoliderade i vår redovisning för hela tredje kvartalet. Verksamheten har inlett starkt, men det bör noteras att vårt tvåsiffriga mål för RNG-verksamheten sattes exklusive Nolimit City. Som vi meddelat tidigare finansierades förvärvet via vårt kassaflöde vilket framhäver vår finansiella styrka. Vår mycket starka och skuldfria balansräkning visar sig i nuvarande instabila makromiljö vara en än starkare tillgång.

Slutanvändarnas underhållning, nöjdhet och preferenser kommer alltid att vara de viktigaste faktorerna i alla spel vi skapar. Vi kommer alltid att skapa det lilla extra för att slutanvändarna ska få någonting helt exceptionellt, och jag är mycket nöjd med utrullningen av produkterna inom Live 2022. Våra game show-spel fortsätter att dra till sig spelare, och under kvartalet introducerade vi en game show i bingostil – MONOPOLY Big Baller. Ett annat nytt spel under kvartalet var Crazy Coin Flip – ett spel som kombinerar livespel med RNG-mekanik. Vi introducerade även Gold Bar Roulette, ett nytt tillägg till vår familj med roulettespel i vilket en spektakulär studio kombinerat med innovativa spelegenskaper tar Roulette till nya höjder. Som en del av expansionen av portföljen i Nordamerika lanserade vi Live Craps – vår version av det klassiska tärningsspelet – i Pennsylvania, och efter perioden även i New Jersey som kommer att följas av lansering i fler delstater.

Vårt erbjudande fortsätter att locka en publik världen över och vi börjar nu se dragkraften från OSS. Alla regioner redovisade tillväxt under kvartalet. I Nordamerika fortsatte vi att utöka studiokapaciteten samtidigt som utvecklingen på de europeiska marknaderna var starkare under kvartalet än tidigare i år.  Vi noterar att slutanvändarnas preferenser för våra produkter fortsatt ökar i Asien, vilket driver på en stadig och stark tillväxt. Tillväxten är nu åter mycket god i regionen Övriga, som omfattar Latinamerika och Afrika, och över tid ser vi god potential på dessa marknader.

Onlinekasino fortsätter att växa världen över och ur ett långsiktigt perspektiv är tillväxtbanan mycket stark. Det måste dock sägas att höjda räntor, ökad inflation, tecken på en svagare ekonomi på vissa marknader samt en osäker geopolitisk situation även påverkar vår verksamhet. Det är svårt att särskilja effekten av dessa omständigheter och dra slutsatser om vilken påverkan detta kan ha haft på kvartalet, eller vilken påverkan det kommer att ha under nästa kvartal. Vi har helt klart noterat kostnads¬ökningar med avseende på elektricitet, transporter och även stigande löneanspråk. Våra prognoser i början av året förutspådde en EBITDA-marginal inom intervallet 69–71 procent för helåret. Hittills, för niomånadersperioden, har marginalen legat på 69,5 procent. Jag är nöjd med detta under omständigheterna, och vi ändrar inte vår tidigare prognos om en EBITDA-marginal inom intervallet 69–71 procent för helåret.

Evolutions medarbetare är fantastiska – det är dem vi har att tacka för Evolutions leveranser. Jag är stolt över hur de samarbetar för att hantera dagens besvärliga värld. Evolution fortsätter att sträva framåt. Vi arbetar i många tidszoner, är fulla av energi och har en hunger efter förbättringar – vi strävar ständigt efter att bli lite bättre för varje dag som går. Jag ser fram emot årets sista månader och vidare mot 2023.

Presentation för investerare, analytiker och media 
VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 27 oktober 2022 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 505 163 86, pinkod 0818791#

Följ presentationen på: https://ir.financialhearings.com/evolution-gaming-group-q3-2022För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO
ir@evolution.com

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 klockan 7.30 CEST     

Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 600 operatörer som kunder. Koncernen har 16 000 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSBB avser att öka fokus på samhällsfastigheter – utvärderar förutsättningarna att dela ut ett bostadsbolag till aktieägarna
Next articleSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari – september 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here