Sedan slutet av 2021 har närmare 700 företagskunder hos If, som är Nordens största försäkringsbolag, utvärderats för att säkerställa att de uppfyller de globala hållbarhetskraven i FN:s Global Compact-program. ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. – De flesta företag presterar riktigt...
Redan på håll vill vi förmedla en upplevelse av harmoni och stockholmskänsla i arkitektur och design, att fasader och socklar är robusta och andas kvalitet – en känsla av att huset kommer att hålla i många år. Kikar du på innergården så är den designad för trivsel och grönska,...
Cyklister utgör den största gruppen allvarligt skadade i vägtrafiken, om man bortser från fallolyckor bland gående. Varje år skadas cirka 2 000 cyklister allvarligt i trafiken och 20–30 omkommer, enligt Trafikverket.  I Ifs nya undersökning som representerar hela Sverige, uppger 89 procent att de rör sig på landsvägar. Drygt 70 procent av cyklisterna...
I ett av husen Einar Mattsson byggt, äger och hyr ut till studenter pågår forskning för framtidens fastigheter. Här ligger KTH Live-In Lab som är ett forskningscenter där KTH bedriver forskning tillsammans med olika samarbetspartners för utveckling av metoder och teknik i samhällsbyggnadssektorn. Nu har ett av forskningsprojekten, som...
Hur vill du bli presenterad om du själv får bestämma?— En vasastads-bo med rötterna i Jämtland som trivs i naturen året om med bland annat jakt, skidåkning och vandring. På hemmaplan umgås jag gärna med vänner, familj och kollegor. Du är ganska ny som koncernlednings-assistent. Vad innebär rollen?— Det är...
Fasad, tak och fönsterHela fasaden har totalrenoverats, det gamla putslagret har knackats ned och med ny puts i den färg som var när huset uppfördes. Här har en speciell putsteknik använts, kalkputs, som gör att de stora penseldragen syns. Einar Mattsson strävar alltid efter att återskapa husen till det...
2022 skulle bli ett år av möjligheter. I stället överrumplades världen av ett anfallskrig. Tack vare långsiktigt hållbara affärsstrategier, medarbetarnas kompetens och engagemanget kunde Einar Mattsson hantera utmaningarna och planera för framtiden. Vi hade 375 bostäder i produktion och ca 2030 byggrätter i projektportföljen. Einar Mattssons förvaltningsbolag tog hand...
Berätta, vad gör du idag, vad har du för roll och ansvar?– Jag arbetar som arbetsledare. Mitt ansvarsområde sträcker sig från nedmontering av lägenheterna till att de ska byggas upp igen med nya badrum, montering av kök, alla installationer såsom vatten, avlopp, ventilation, fiber och el. Plus målning och...
If presenterar ännu ett starkt kvartal. Det är dock svårt att göra en rättvis jämförelse med Q1 2022. I slutet av februari 2022 inleddes Rysslands anfallskrig mot Ukraina, vilket snabbt fick stora konsekvenser för världshandeln och finansmarknaderna. – När vi rensar för finansiellt resultat så ser vi en stabil, god...
Kvarteret Bergsgruvan: En fastighet, två olika husGenom åren har Einar Mattsson köpt fastigheter i Stockholm på framför allt Södermalm, Norrmalm, i Vasastan, city och i andra stadsdelar. De bästa husen bevarades och renoverades enligt tidens kvalitetsnormer. Nedgångna hus revs och ersattes av nya byggnader med modern standard. Bergsgruvan representerar...