Ifs nordiska hälsorapport som lanseras i dag visar att stressen är ett utbrett problem i hela Norden, med en oroande ökning bara sedan förra året. 88 procent av de tillfrågade upplever negativ stress i sin vardag. Mer än hälften, 52 procent, av dem har varit stressade i mer än...
Slakthusområdet var en gång det ställe där Sveriges modernaste och största slakterier låg. Sedan har andra verksamheter funnits där och nu handlar det om att nå Stockholms stads mål om att skapa återskapa en plats med där bostäder, företag, fokus på mat, kultur och upplevelser samsas. Inte bara för...
Personal insurance growth mirrors society The positive development was supported by 7 percent growth in Property and 14 percent in Personal insurance, which reinforces the trend we’re seeing in society; more people are investing in their personal health and well-being, even in a tougher economic environment for both businesses and...
Ökning inom personförsäkring speglar samhället Den positiva utvecklingen stöddes av en tillväxt på 7 procent inom Egendom och 14 procent inom Personförsäkringar, vilket är i linje med den trend vi ser i samhället; att allt fler investerar i sin personliga hälsa och välbefinnande, även i tuffare ekonomiska tider för både...
Hagastaden är ett unikt stadsutvecklingsprojekt i life science-miljö där samhälle, forskning och näringsliv möts i en helt ny innerstadsdel. När Hagastaden står klar 2030 har Stockholm tillförts 50 000 nya arbetsplatser och 6 000 nya lägenheter. Inräknat de 243 bostäderna i projektet brf. Lokstallarna kommer Einar Mattsson att ha...
Vad gjorde du innan Einar Mattsson?– Under början av min yrkeskarriär var jag egenföretagare i skönhetsbranschen. Sedan omskolade jag mig till genusvetare och kriminolog, och har arbetat inom myndighetssektorn. Bland annat på Polismyndighetens operativa avdelning där jag arbetade med förundersökningar. Trots möjligheten att bli brottsutredare där, så valde jag...
Bostadsbyggandet har i praktiken tvärbromsat och det är ett fåtal som fortfarande startar och genomför projekt – vi på Einar Mattsson. En nyckel till att Einar Mattsson kan gå mot strömmen är att vi under många år förberett oss väl, och därför kan vi rikta energin framåt. Grunden är...
Bostadsbyggandet har i praktiken tvärbromsat och det är ett fåtal som fortfarande startar och genomför projekt. En nyckel till att Einar Mattsson kan gå mot strömmen är att vi under många år förberett oss väl, och därför kan vi rikta energin framåt. Grunden är för oss en stabil ekonomi,...
Vilken jargong det är på en arbetsplats påverkar trivseln. Att vara ny eller känna sig osäker kan påverka om jag törs säga ifrån eller inte. I en trygg miljö vågar du säga ifrån. Har vi en sådan kultur redan eller hur skapas en sådan kultur? Kring det pratade Charlie...
Berätta, hur har din studie- och yrkesbana sett ut hittills?— Jag har en kandidatexamen i Samhällsplanering från Uppsala universitet och min master i Hållbar stadsutveckling läste jag på KTH. Efter mina studier jobbade jag först som samhällsplanerare och sedan riktade jag in mig mer på miljö och hållbarhet. Efter...